Louise Visser

Louise Visser studeerde Klassieken en Mediëvistiek in Groningen (MA) en verhuisde daarna naar België om te werken bij het Centrum voor Historiografie en Linguistiek aan de KU Leuven. Daar studeerde ze Latijnse grammaticale teksten van 400 tot 900 AD en verkreeg haar doctoraal in 2010. Taal leren is een van haar passies, maar haar interesse is breed binnen de geesteswetenschappen. Ze begon haar carrière bij Brepols Publishers and kwam in 2014 bij AUP. Ze is verantwoordelijk voor de series Language and Culture in History en Amsterdam Archaeological Studies, en is managing editor voor AUP's academische en educatieve publicaties.

Assistent-uitgever / Acquirerend redacteur Taal en Literatuur en Archeologie
Louise Visser