Tijdschrift voor Taalbeheersing

Tijdschrift voor Taalbeheersing

Het Nederlandstalige Tijdschrift voor Taalbeheersing biedt een platform aan wetenschappers om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar taal- en tekstgebruik te publiceren. Het onderzoek waarover gerapporteerd wordt, richt zich zowel op schriftelijke als mondelinge taalvaardigheid, op begrijpelijk en/of effectief taalgebruik, op vormen en functies van verschillende tekstgenres en op taalkundige kenmerken van communicatie. Het tijdschrift biedt ruimte aan onderzoek vanuit verschillende disciplines zoals taalwetenschap, tekstwetenschap, conversatie-analyse, communicatiewetenschap, psychologie, onderwijskunde, argumentatietheorie en retorica. Alle artikelen worden onderworpen aan een peer-reviewproces.

Titel
Tijdschrift voor Taalbeheersing
Frequentie

Het Tijdschrift voor Taalbeheersing verschijnt driemaal per jaar.

ISSN

1573-9775

eISSN

2352-1236

Open Access

Vanaf 2020 wordt Tijdschrift voor Taalbeheersing in “Diamond Open Access” uitgegeven volgens het Subscribe to Open model. Dankzij de steun van de abonnees en sponsoren zijn alle artikelen in het tijdschrift vrij toegankelijk via de the Creative Commons license: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

Dr. Bregje Holleman, Universiteit Utrecht
Prof. dr. Jos Hornikx (hoofdredacteur), Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. Mike Huiskes, Rijksuniversiteit Groningen
Dr. Henrike Jansen, Universiteit Leiden

Redactiesecretariaat

Radboud Universiteit Nijmegen
Communicatie- en Informatiewetenschappen
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen
E-mail: tvt@let.ru.nl

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer-reviewproces

Dit tijdschrift hanteert 'double blind peer review' voor de selectie van artikelen. Bij aanlevering van een artikel voor het tijdschrift wordt uitgegaan van een origineel, hoogwaardig onderzoeksartikel.

Abstracting & Indexing Services
Back issues
Back issues
CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Archivering

Voor langetermijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

Abonnementen

Met een abonnement steunt u dit Open Access tijdschrift

Papier en online (2021):
Instituten €262 per jaar (excl. btw)
Particulieren €102 per jaar (incl. btw)
Studenten €51 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2021):
Instituten €219 per jaar (excl. btw
Particulieren €84 per jaar (incl. btw)
Studenten €43 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl