Pedagogiek

Pedagogiek

Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Alle artikelen worden onderworpen aan een peer-reviewproces. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt:

  • wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen;
  • opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen);
  • boekbesprekingen.
Titel
Pedagogiek
Frequentie

Het tijdschrift Pedagogiek verschijnt drie keer per jaar:

  • Eén regulier nummer met onderzoeksartikelen, een column, alsmede eventuele forumbijdragen en boekbesprekingen.
  • Twee themanummers. Deze nummers bevatten ca. zes artikelen rond een tevoren door de redactie bepaald thema. Recente themanummers waren: Welbevinden van homoseksuele vaders met een kind via draagmoederschap (2018), Naar een juridische verankering van meerouderschap en meeroudergezag? (2018), Opvoednetwerken van migranten (2017) Het evidence-beest en de normativiteit van opvoeding (2017).
ISSN

1567-7109

eISSN

2468-1652

Open Access

Vanaf 2020 wordt Pedagogiek in “Diamond Open Access” uitgegeven volgens het Subscribe to Open model. Dankzij de steun van de abonnees en sponsoren zijn alle artikelen in het tijdschrift vrij toegankelijk via de the Creative Commons license: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactiesecretariaat

Dr. F.B. van Rooij
Universiteit van Amsterdam
Child Development and Education
Postbus 15780
1001 NG Amsterdam
Email: pedagogiek@aup.nl

Redactieraad

dr. Joep Bakker (voorzitter; DB), Radboud Universiteit
Prof. dr. Henny Bos (DB), Universiteit van Amsterdam
prof. dr. Doret de Ruyter, Universiteit voor Humanistiek
dr. Lisette Hornstra, Universiteit Utrecht
prof. dr. Jan Masschelein, KU Leuven
prof. dr. Louis Tavecchio, Universiteit van Amsterdam
dr. Wouter Pols, Hogeschool Rotterdam (boekbesprekingen)
dr. Bruno Vanobbergen, Universiteit Gent
dr. Diana van Bergen, Rijksuniversiteit Groningen
dr. Chiel van der Veen, Vrije Universiteit
dr. Floor van Rooij (DB), Universiteit van Amsterdam
prof. dr. Wiel Veugelers, Universiteit voor Humanistiek

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer-reviewproces

Ingezonden artikelen worden dubbelblind beoordeeld door externe deskundigen.

Abstracting & Indexing Services
Back issues
Back issues
Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

Abonnementen

Met een abonnement steunt u dit Open Access tijdschrift!

Papier en online (2021):
Instituten €227 per jaar (Excl. btw)
Particulieren €73 per jaar (incl. btw)
Studenten €66 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2021):
Instituten €190 per jaar (Excl. btw
Particulieren €61 per jaar (incl. btw)
Studenten €56 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl