Alexander Numan (1780-1852) en de Algemene Veterinaire Ziektekunde
Titel
Alexander Numan (1780-1852) en de Algemene Veterinaire Ziektekunde
Subtitel
Een collegedictaat uit 1824
Prijs
€ 29,99
ISBN
9789463721998
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
272
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 cm
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 29,99
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Woord vooraf

Inleiding. Over de late institutionalisering van de veeartsenijkunde en de betekenis van Alexander Numan – Wijnand Mijnhardt

Deel 1 Alexander Numan (1780-1852)

1 Alexander Numan en de Rijks-Veeartsenijschool
2 Numans ziekteconcepten
2.1 Het wezen van een ziekte
2.2 Nosologie
2.3 Etiologie
2.4 Symptomatologie
3 Numans bronnen
4 De algemene ziektekunde van Numan: een overzicht
4.1 Nosologie
4.2 Etiologie
4.3 Symptomatologie
5 De algemene ziektekunde van Numan: een nabeschouwing
5.1 Ontologie
5..2 Nosologie
5.3 Etiologie
5.4 Symptomatologie
6 Numans collegedictaten
7 Verantwoording van de tekstuitgave

Deel 2 De integrale tekst van het collegedictaat van Alexander Numan

Kort zamenstel der algemeene vee-artsenijkundige ziektekunde
Eerste Leerstuk. Over den ziekelijken toestand des dierlijken ligchaams en deszelfs algemeen verschil
Tweede Leerstuk. Over de Leer der Ziekte-oorzaken. (Aethiologie)
Derde Leerstuk der algemeene Ziekte-kunde. Over de leer der ziektetoevallen

Bibliografie

Bert Nederbragt

Alexander Numan (1780-1852) en de Algemene Veterinaire Ziektekunde

Een collegedictaat uit 1824

Tweehonderd jaar geleden begon Alexander Numan (1780-1852), de grondlegger van het veterinaire onderwijs in Nederland, aan zijn colleges in de Algemene Ziektekunde aan de pas opgerichte 'sRijks Veeartsenijschool in Utrecht. Van deze colleges is een handgeschreven collegedictaat bewaard gebleven. Hierin gaat Numan uitvoerig in op de ziekteclassificatie, de oorzaken van ziekte en de ziektesymptomen, in de traditie van de klassieke achttiende-eeuwse geneeskunde.
Van dit collegedictaat zijn verschillende versies overgeleverd. Bert Nederbragt heeft ze grondig bestudeerd en presenteert in dit boek de versie die het dichtst bij de oorspronkelijke tekst komt. In zijn inleiding gaat Nederbragt in op de oprichting van 'sRijks Veeartsenijschool, de inhoud en organisatie van het onderwijs, de rol van collegedictaten en de kennis van (vee)artsen. Daarnaast geeft hij een uitgebreide toelichting bij het collegedictaat zelf. Dit boek biedt zo een helder beeld van hoe er begin negentiende eeuw werd gedacht over ziekte van mens en dier.
Auteur

Bert Nederbragt

Bert Nederbragt was tot zijn pensionering universitair hoofddocent in de Pathobiologie bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. In vervolg daarop heeft hij zich bekwaamd in, en publiceert hij over de filosofie en geschiedenis van de diergeneeskunde.