Nederland participatieland?
Titel
Nederland participatieland?
Subtitel
De ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken
Prijs
€ 43,99
ISBN
9789056297152
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
270
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm

Marja Jager-Vreugdenhil

Nederland participatieland?

De ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt wel ‘participatiewet’ genoemd. Iedereen moet meer mee gaan doen, is de slogan bij de invoering ervan. Maar leidt de Wmo tot meer participatie? En hoe dan? In elk geval verandert de Wmo de verhoudingen in Nederland tussen individuen, sociale verbanden en overheden. Maar het is nog niet helemaal uitgekristalliseerd hoe de nieuwe verhoudingen zullen zijn. Marja Jager-Vreugdenhil analyseert in deze studie wat precies de ambitie is van de Wmo. Daarin blijkt een sleutelrol te zijn weggelegd voor de civil society. Als er maar meer mensen gaan participeren in buurten, verenigingen en allerlei andere sociale verbanden, zal er meer sociale cohesie ontstaan en daarmee meer informele zorg, is de verwachting. Maar is dat wel zo? Aan de hand van drie casusstudies – naar de buurt, mantelzorgrelaties en kerken – laat de auteur zien wat wel en niet realistisch is in deze beleidsredenering. Ze laat zien dat de cruciale vraag is of het gemeenten wel lukt om ruimte te geven aan de eigenheid van sociale verbanden.
Auteur

Marja Jager-Vreugdenhil

Marja Jager-Vreugdenhil is onderzoeker aan het Centrum voor Samenlevingsvraagstukkenvan de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Eerder werkte ze als wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan de adviezen ‘Vertrouwen in de buurt’ en ‘Vertrouwen in de school’.