Kennis, Macht en Moraal
Titel
Kennis, Macht en Moraal
Subtitel
De productie van wetenschappelijke kennis over de economische effecten van migratie naar Nederland, 1960-2005
Prijs
€ 59,99
ISBN
9789056296261
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
500
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm

Jan van de Beek

Kennis, Macht en Moraal

De productie van wetenschappelijke kennis over de economische effecten van migratie naar Nederland, 1960-2005

Waarom werd er in Nederland - immigratieland bij uitstek - lange tijd nauwelijks onderzoek gedaan naar de economische effecten van immigratie? Is dat te verklaren uit typische kenmerken van de Nederlandse wetenschapsbeoefening of moet het antwoord vooral daarbuiten worden gezocht? Ontbrak het economen simpelweg aan statistische gegevens of speelde de veelbesproken politieke correctheid van de jaren tachtig en negentig hen ook parten? Welke rol speelde de overheid bij de productie van wetenschappelijke kennis? Waarom hielden gezaghebbende kennisinstituten als de wrr en het cpb zich zolang op de vlakte?

Op basis van uitgebreid bronnenonderzoek en interviews met economen, politici en minderhedenonderzoekers wordt antwoord gegeven op al deze, ook nu weer actuele, vragen. De inhoudelijke aspecten van migratie-economisch onderzoek, als wel de sociale, politieke en historische context waarbinnen die kennisproductie plaats vond, komen daarbij allebei uitgebreid aan bod.
Auteur

Jan van de Beek

Jan H. van de Beek studeerde Wiskunde en Informatica (Universiteit Utrecht) en Culturele Antropologie (Universiteit van Amsterdam). Hij was als promovendus en postdoc verbonden aan de Amsterdamse School voor Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek (assr) en het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES), thans onderdeel van het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR).