Roots gaan waar je vandaan komt
Titel
Roots gaan waar je vandaan komt
Subtitel
Een onderzoek naar betrokkenheden en identificaties in levensverhalen van drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in Paramaribo (1973-2003)
Prijs
€ 54,99
ISBN
9789056296063
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
410
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm

Pam Zuurbier

Roots gaan waar je vandaan komt

Een onderzoek naar betrokkenheden en identificaties in levensverhalen van drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in Paramaribo (1973-2003)

In dit onderzoek wordt nagegaan welke betrokkenheden en identificaties met de herkomst - en vestigingsdiaspora leven bij drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen. Betrokkenheden en identificaties met diaspora worden hierbij opgevat als talige praktijken van roots en routes. De roots verwijzen hierbij naar voorstellingen, wensen en dromen van de vertellers. Bij routes moet worden gedacht aan de verbindingen die transmigranten maken en het ontstaan van transculturele werkelijkheden. Hierbij is (re)creatie van creolisering in multietnische samenlevingen een centraal begrip. Betrokkenheden en identificaties met verschillende diaspora - evenals specifieke invullingen van vrouwelijkheid - dragen in andere woorden in belangrijke mate bij aan de creoliteit en identiteit van Afro-Surinaamse (re)migrantenvrouwen in Suriname en Nederland.
Auteur

Pam Zuurbier

Pam H. Zuurbier (1960) studeerde Sociaal Culturele Wetenschappen (1995) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens en na zijn studie is hij onder meer werkzaam geweest in adviserende functies in het bedrijfsleven. Tijdens zijn promotieonderzoek in Suriname heeft hij verschillende activiteiten verricht voor de Universiteit van Suriname en is hij werkzaam geweest als seniorconsultant. Hij publiceerde onder andere in Oso Tijdschrift voor Surinamistiek en het Surinaamse dagblad de Ware Tijd. Momenteel werkt hij aan publicaties en bereidt nieuw wetenschappelijk onderzoek voor.