Arabeske of Gedachte
Titel
Arabeske of Gedachte
Subtitel
Een muziekesthetische tegenstelling in Nederland 1820-1914
Prijs
€ 43,99
ISBN
9789056294731
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
240
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Categorie
Geschiedenis

walter Buijn

Arabeske of Gedachte

Een muziekesthetische tegenstelling in Nederland 1820-1914

Heeft instrumentale muziek een betekenis? Moet men zich bij programmamuziek tijdens het luisteren rekenschap geven van het programma?
Is vocale muziek waarin muziek en tekst samengaan superieur aan de abstracte klank, nog des te meer wanneer vergezeld door een toneelmatig gebeuren?
Van deze soms felle discussie tussen Nederlandse schrijvers in de 19de eeuw geeft dit onderzoek een beeld:
Enerzijds zij die konden instemmen met de stelling van Eduard Hanslick die in zijn Vom Musikalisch-Schönen muziek vergelijkt met bewegende arabesken.
Anderzijds zij die het allesomvattende kunstwerk van Richard Wagner als het eindpunt van een muzikale ontwikkeling zagen.
Auteur

walter Buijn

Walter Adriaan Buijn (Amsterdam. 1930-2010) behaalde in 1949 het diploma Gymnasium A aan het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. Hierna studeerde hij hoofdvak piano en hoofdvak schoolmuziek aan het Amsterdams Muzieklyceum en het Utrechts Conservatorium, waar hij in 1957 en 1959 diploma’s haalde. Hierna was hij o.a. verbonden aan de pedagogische academies in Den Helder en Amsterdam. Vanaf 1991 studeerde hij muziekwetenschappen aan de Universiteit Utrecht waar hij in 1994 doctoraal examen deed.