Fries waterstaatsbestuur
Titel
Fries waterstaatsbestuur
Subtitel
Een geschiedenis van de waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970
Prijs
€ 71,99
ISBN
9789056294656
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
614
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Categorie
Geschiedenis

Jan Louman

Fries waterstaatsbestuur

Een geschiedenis van de waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970

Tot in de jaren 1960 stonden lage delen van Friesland 's winters regelmatig onder water. Het peil van de meren, plassen en vaarten die tezamen de provinciale waterberging vormen, Frieslands boezem, was nauwelijks te beheersen. Vele duizenden hectaren grond waren niet of door te lage kaden van deze boezem afgescheiden.
Het provinciaal bestuur liet de problemen rond de waterbeheersing van oudsher grotendeels op hun beloop. Daarin kwam pas verandering toen in de jaren 1950 ruilverkavelingen aan de orde kwamen. De provinciale waterstaatsdienst stelde een samenhangende analyse van de waterhuishouding op. De Cultuurtechnische Dienst oefende voortdurende druk uit om tot maatregelen over te gaan.
In een periode van ruim tien jaar, tussen 1960 en omstreeks 1970, kwamen drie noodzakelijke verbeteringen tot stand. Heel Friesland werd ingedeeld in waterschappen, er werd een tweede boezemgemaal gebouwd en de Lauwerszee werd afgesloten. Als gevolg daarvan was er rond 1970 eindelijk een sprake van een doelmatige waterbeheersing.

Fries waterstaatsbestuur geeft voor het eerst een nauwkeurige reconstructie van de manier waarop in een periode van twee eeuwen Frieslands drooglegging tot stand gebracht werd.
Auteur

Jan Louman

J.P.A.Louman (Amsterdam, 1940) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en volgde daarna de opleiding tot archivaris. Hij werkte op verschillende plaatsen in het archiefwezen en bij de UvA. Daar vervulde hij verscheidene functies in de bibliotheek-organisatie, uiteindelijk als bibliothecaris van de Faculteit der Letteren, later uitgebreid tot die der Geesteswetenschappen. Hij woont een deel van het jaar in Friesland aan een van de boezemwateren.