Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies
Title
Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies
Subtitle
Vierde, herziene druk
Price
€ 19,99
ISBN
9789463725118
Format
Paperback
Number of pages
180
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm
Also available as
eBook PDF - € 16,99
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Dankwoord
Introductie

Deel 1 Oriënteren en lezen
1 Voorbereidend lezen en zoeken
2 Essentie uit kennis halen en deze ordenen
3 Grondig en kritisch bestuderen

Deel 2 Meetbaar maken van het onderzoek
4 Van onderwerp tot vraag
5 Een goede vraagstelling
6 Toetsbaar maken van je concept
7 Het maken van een onderzoeksinstrument

Deel 3 Uitvoeren en vastleggen
8 De onderzoekspraktijk
9 De structuur van je artikel
10 Het afronden van je artikel: wetenschappelijke schrijfstijl, een titel en een abstract
11 Bronvermelding en literatuurlijst

Deel 4 Reflecteren en communiceren
12 Het voorkomen van fraude en plagiaat
13 Samenwerken, feedback en peerreview
14 Presenteren

Appendices
Appendix A Voorbeeld literatuurverslag
Appendix B Voorbeeld onderzoeksartikel
Register

Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies

Vierde, herziene druk

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Waarvoor dient een theoretisch kader? Hoe geef je een grafiek goed weer? Waar moet je aan denken bij een presentatie?

Als interdisciplinaire student duik je in de theorieën en onderzoeksmethoden van uiteenlopende disciplines. Academische vaardigheden zijn de gereedschappen die je tijdens en na je universitaire studie kunt inzetten om kennis op te nemen, te ontwikkelen, te integreren en ter discussie te stellen. Dit handboek biedt concrete instructies, tips en voorbeelden om studenten tijdens hun studie en daarna te ondersteunen bij het ontwikkelen van die vaardigheden.

Aangezien onderzoek centraal staat in academische vorming, dient de empirische cyclus als rode draad van het boek om onder andere de volgende vaardigheden te bespreken:
-Zoeken, kritisch lezen en ontleden van wetenschappelijke teksten
-Onderzoeksvraag opstellen
-Concepten kwalitatief of kwantitatief meetbaar maken
-Ordenen van literatuur en data
-Analyseren en opstellen van een argumentatie
-Wetenschappelijk schrijven
-Samenwerken
-Reflecteren
-Presenteren
Authors

Koen van der Gaast

Koen van der Gaast spent three years working as a lecturer for the Institute for Interdisciplinary Studies’ Bachelor’s programme in Future Planet Studies, where he lectured on academic skills, among other things. He is now a PhD candidate at Wageningen University & Research and Aeres University of Applied Sciences, Almere.

Laura Koenders

Laura Koenders, PhD, works at the Bachelorprogramme Psychobiology at the University of Amsterdam. Here she teaches Academical Skills, and different courses around the topics neuropsychology, neuroanatomy and research skills.

Ger Post

Ger Post spent five years working at the Institute for Interdisciplinary Studies, including as a lecturer in academic skills for the Bachelor’s programme in Natural and Social Sciences. He now works as an educational specialist at the School of Biomedical Sciences at the University of Melbourne.

Related titles