De stille kracht – Louis Couperus
Title
De stille kracht – Louis Couperus
Price
€ 19,99
ISBN
9789463723954
Format
Paperback
Number of pages
116
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm

Rick Honings, Olf Praamstra

De stille kracht – Louis Couperus

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De stille kracht (1900) van Louis Couperus is de beroemdste roman uit de Nederlands- Indische letterkunde. Alle onderwerpen die daarin een rol spelen komen in dit klassiek geworden werk aan de orde: de rol van de Nederlanders als kolonisator, de positie van de Indonesische bevolking, de overweldigende schoonheid van de natuur, goena-goena (zwarte magie), seksualiteit, onderdrukking, geweld en de (dreiging van de) islam. De stille kracht kan dienen om een genuanceerd beeld te geven van de geschiedenis van het Neder landse kolonialisme in ‘de Oost’ en de rol die literatuur daarin heeft gespeeld.

Nog altijd bestaat er grote waardering voor De stille kracht. Het is tientallen malen herdrukt en vertaald in meer dan vijftien talen. Louis Couperus vertelt niet alleen een spannend verhaal met thrillerachtige elementen en de nodige liefdesaffaires, het boek is ook heel goed geschreven en geeft een indringend beeld van het leven van de Nederlanders in ‘hun’ kolonie in Nederlands-Indië aan het einde van de negentiende eeuw. Couperus kende Indië uit eigen ervaring. Hij werd weliswaar in Den Haag geboren, maar zijn familie leefde al generaties lang in Nederlands-Indië en was er sterk door beïnvloed.
Authors

Rick Honings

Rick Honings is Scaliger Professor Special Collections at Leiden University and a specialist in nineteenth-century Dutch and Dutch Indies literature. In 2018 he published Star Authors in the Age of Romanticism: Literary Celebrity in the Netherlands, the international edition of his monograph De dichter als idool: Literaire roem in de negentiende eeuw (2016). In 2021, he co-edited De postkoloniale spiegel: De Nederlands-Indische letteren herlezen. Currently, he works with a research team on the NWO Vidi project Voicing the Colony: Travelers in the Dutch East Indies, 1800-1900. He is editor-in-chief of the journal Indische Letteren.

Olf Praamstra

Olf Praamstra is emeritus hoogleraar ‘Nederlandse literatuur in contact met andere culturen’ aan de Universiteit Leiden. Hij publiceert op het gebied van de Nederlands-Indische en Zuid-Afrikaanse Nederlandse letterkunde. In 2014 verscheen ‘Het vijandige Indië van Louis Couperus’, in: Indische Letteren, 29, p. 3-29.

Related titles