Woordenboek Latijn / Nederlands
Title
Woordenboek Latijn / Nederlands
Subtitle
Zevende herziene druk
Price
€ 64,99
ISBN
9789463720519
Format
Paperback
Number of pages
1214
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15 x 22 x 4.7 cm
Also available as
Hardback - € 84,99

Reviews and Features

Over de 7e editie:
"Niet alleen de inhoud is uitstekend, maar ook de lay-out is uitermate overzichtelijk, met duidelijk vet gedrukte trefwoorden, zodat je het gezochte woord snel kunt vinden, en een hulpletter in de marge, die het alfabetisch zoeken vergemakkelijkt. Behalve het eigenlijke woordenboek bevat deze uitgave ook gedetailleerde kaarten van Italië in de oudheid en van het Romeinse Rijk, evenals een appendix met een overzicht van de historische ontwikkeling van het Latijn, de uitspraak van het Latijn, een overzicht van de verbuigingen en vervoegingen, een tabel met de belangrijkste telwoorden, Romeinse maten, gewichten en munten, de Romeinse kalender, de Latijnse namen van de windstreken en een beknop overzicht van de Romeinse geschiedenis, allemaal even duidelijk en overzichtelijk. Hoeft het nog gezegd dat dit woordenboek in de boekenkast van geen enkele leerkracht Latijn mag ontbreken?"
- Prora. Driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen, 2020

Harm Pinkster (ed.)

Woordenboek Latijn / Nederlands

Zevende herziene druk

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Hoewel het Latijn aan weinig veranderingen onderhevig is — het is immers een dode taal en het aantal vondsten van onbekende teksten is beperkt — zijn de eisen die gebruikers aan een woordenboek Latijn/Nederlands stellen alsook de Nederlandse taal dat wél. Daarom is bij Amsterdam University Press de zevende herziene versie verschenen van het succesvolle vertaalwoordenboek Latijn/Nederlands van Harm Pinkster.

Deze zevende editie verschijnt zowel in boekvorm als op het internet, zie www.latijnnederlands.nl.

Informatie over toegang tot de website treft u hier.

Net als de eerste druk is het woordenboek mede gericht op een publiek van niet-professionele classici. Door de combinatie van oude en nieuwe eigenschappen blijft dit woordenboek bij uitstek geschikt voor leerlingen in de laatste klassen van het vwo, studenten en beroepsbeoefenaren die met Latijnse teksten in aanraking komen.

Wat is er nieuw aan deze herziene editie:
- Talrijke lemmata zijn verbeterd en aangevuld, onder andere op basis van lezersreacties - Het voor- en nawerk zijn voor handiger gebruik aangepast qua vorm en inhoud - De alfabetische volgorde van de lemmata is duidelijker aangegeven
Editor

Harm Pinkster

Harm Pinkster was professor emeritus in Latin at the Universiteit van Amsterdam.

Related titles