Europa als wereldspeler
Title
Europa als wereldspeler
Subtitle
De externe betrekkingen van de Europese Unie
Price
€ 32,99
ISBN
9789462985360
Format
Paperback
Number of pages
264
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm
Also available as
eBook PDF - € 27,99
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Voorwoord 1. Inleiding: theorievorming op het raakvlak van internationale betrekkingen en Europese integratiestudies 1.1. Beknopte geschiedenis van de externe betrekkingen van de EU 1.2. Benaderingen binnen de leer der Internationale Betrekkingen 1.3. Europese integratietheorieën 1.4. Conclusie Literatuursuggesties voor verdere verdieping 2. Theorieën over buitenlands beleid en de externe betrekkingen van de Europese Unie: factoren en actoren 2.1. De bestudering van buitenlands beleid 2.2. De EU als actor in de wereld: interne macht en externe macht 2.3. Conclusie Literatuursuggesties voor verdere verdieping 3. Het Handelsbeleid van de Europese Unie 3.1. De EU als machts(f)actor in de internationale betrekkingen 3.1.1. De opmerkelijke renaissance van de supermacht-these 3.1.2. De proliferatie van bijvoeglijke naamwoorden: macht als grabbelton 3.2. Het EU handelsbeleid 3.2.1. De EU als trading state en als externe macht: wie zijn de principals en wie de agents? 3.2.2. Het partnerschap tussen de Europese Commissie en het Europese bedrijfsleven: commercial internationalism verklaard 3.3. Casestudie I: TTIP als bron van (trans)nationaal conflict 3.4. Casestudie II: het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de EU als januskop 3.5. Conclusie Literatuursuggesties voor verdere verdieping 4. Dekolonisatie en uitbreiding: het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie 4.1. Beknopte geschiedenis van het EU ontwikkelingsbeleid 4.2. Belangrijkste kenmerken van het EU ontwikkelingsbeleid sinds het Cotonou-verdrag (2000) 4.2.1. De ontwikkeling van de ontwikkelingstheorie: van hoop naar nihilisme? 4.2.2. Handel en hulp: twee zijden van dezelfde munt? 4.3. EU-actorness en de plaats van het ontwikkelingsbeleid in de externe betrekkingen van de EU: uitdagingen of tegenstellingen? 4.4. Conclusie Literatuursuggesties voor verdere verdieping 5. Het einde van de Koude Oorlog, de uitbreidingsstrategie en het nabuurschapsbeleid van de Europese Unie 5.1. Verdieping of verbreding, uitbreiding en desintegratie? 5.1.1. Eerdere uitbreidingsronden en de dynamiek van diepere integratie 5.1.2. Bigbanguitbreiding in vergelijkend perspectief 5.2. De EU als transformative power? 5.3. Voorbij de bigbanguitbreiding: dilemma's van een groter Europa 5.3.1. Uitbreiding en euroscepsis als onverenigbare grootheden? 5.3.2. Beyond conditionality: het spook van het populisme 5.3.3. Uitbreiding als veiligheidsstrategie: de EU en de westelijke Balkan 5.4. De nieuwe buren als vrienden: het nabuurschapsbeleid 5.5. Conclusie Literatuursuggesties voor verdere verdieping 6. Intern-extern: veiligheid in een liberale en multipolaire wereldorde 6.1. Europese integratie en Atlantische veiligheid tijdens de Koude Oorlog 6.2. De trans-Atlantische impasse: EU-VS-relaties na de Koude Oorlog 6.2.1. Hegemoniale stabiliteit onder vuur 6.2.2. Naar een post-Amerikaans Europa 6.3. Van nieuwe veiligheidsdreigingen en oude reflecties 6.4. Het Europese defensiebeleid 6.4.1. Korte geschiedenis van het CSDP 6.4.2. De Global Strategy van de Europese Unie en de CSDP 6.4.3. Factoren en actoren 6.5. Naar een multipolaire wereld? Veranderende machtsverhoudingen in het internationale systeem 6.6. Conclusie Literatuursuggesties voor verdere verdieping Epiloog Noten Literatuur Index

Reviews and Features

Over Global Europe:
"In Global Europe Otto Holman, one of Europe's leading scholars of European integration, provides an extraordinarily compelling introduction to the relationship between the EU and the world. Through detailed and theoretically informed explorations of the Union's trade, enlargement, and security policies he demonstrates the relationship between the internal socio-economic crisis that now afflicts the Union, and external policy. This must-read book makes a significant contribution to the study of European politics, and EU, and international relations."
Alan W. Cafruny, Henry Bristol Professor of International Affairs, Hamilton College

Otto Holman

Europa als wereldspeler

De externe betrekkingen van de Europese Unie

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De EU maakt de meest existentiële crisis door in haar zestigjarige bestaan. Tegelijkertijd wordt zij geconfronteerd met oude en nieuwe uitdagingen in haar omgeving die een gezamenlijke aanpak vergen. Maar hoe is het gesteld met het handelingsvermogen van de EU? Weet zij beter dan in het verleden de verschillende componenten van de externe betrekkingen — zoals handel, ontwikkelingshulp en veiligheidsbeleid — op effectieve wijze te combineren? Hoe wordt het externe optreden van de eu bepaald door de interne sociaaleconomische en politieke crises in haar lidstaten? Deze en andere vragen worden in Europa als wereldspeler beantwoord in het licht van de huidige impasse in het integratieproces.

Een heldere analyse van de externe betrekkingen van de EU tot dusver verschaft ons een beter inzicht in de realiteitswaarde van op de buitenwereld gerichte EU-strategieën.
Author

Otto Holman

Otto Holman is Associate Professor of International Relations and European Integration Studies at the University of Amsterdam.

Related titles