Alle stemmen tellen!
Title
Alle stemmen tellen!
Subtitle
Een eeuw algemeen kiesrecht
Price
€ 32,99
ISBN
9789462985056
Format
Hardback
Number of pages
340
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm

Rudy B. Andeweg, Monique Leyenaar (eds)

Alle stemmen tellen!

Een eeuw algemeen kiesrecht

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Het is een eeuw geleden dat in Nederland alle burgers het recht kregen om hun stem uit te brengen en om zelf gekozen te worden, een mijlpaal om bij stil te staan. In Alle stemmen tellen! brengen een twintigtal vooraanstaande wetenschappers de oorzaken, gevolgen en vooruitzichten van het algemeen kiesrecht in beeld.

Liep Nederland voorop of juist achteraan bij de invoering van kiesrecht voor mannen en iets later voor vrouwen? Hoe hebben burgers de afgelopen eeuw gebruik gemaakt van dat recht? Hoe zijn politieke partijen en het partijstelsel ermee omgegaan? Heeft algemeen kiesrecht ook geleid tot een getrouwe afspiegeling van de bevolking in de Tweede Kamer? Hebben burgers intussen andere manieren gevonden om hun invloed te doen gelden of gaan we de opkomstplicht weer invoeren? Deze en belangrijke andere vragen worden op een voor iedereen heldere en toegankelijke manier beantwoord.

Alle stemmen tellen! is samengesteld door Rudy B. Andeweg en Monique Leyenaar. Rudy B. Andeweg is hoogleraar empirische politicologie aan de Universiteit Leiden. Monique Leyenaar is hoogleraar vergelijkende politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
€ 32,99
+ Order this book
Editors

Rudy B. Andeweg

Prof. Rudy B. Andeweg is a professor of empirical political science at Leiden University.

Monique Leyenaar

Monique Leyenaar is hoogleraar vergelijkende politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.