Evolueren wij nog?
Title
Evolueren wij nog?
Subtitle
Alles wat je wilt weten over ontwikkeling en evolutie van ons lichaam
Price
€ 29,99
ISBN
9789462981300
Format
Paperback
Number of pages
232
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Category
Biology
Also available as
eBook ePub - € 24,99
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Voorwoord 1. Het verhaal van onze voorouders - De revolutionaire vernieuwing: rechtop lopen - Hoe oud is dat fossiel? - De stamboom van de mens - De oude homininen - Bloeitijd van de aapmensen - De eerste Homo's - Naar de moderne tijd 2. Van ei tot mens - Heterochronie en de wet van Haeckel - Klievingen en kiembladen - Assen geven richting - Modeldieren in de ontwikkelingsbiologie - De gereedschapskist - Nieuwe assen voor ledematen 3. Het geknutselde lichaam - Ketellappers, horlogemakers en de Boeing 747 - De naaktheid van de mens - Aanpassingen aan bipedalisme in het bewegingsapparaat - Kieuwspleten, strottenhoofd en middenoor - Hart, longen en urogenitaalstelsel - Evolutie van de hersenen 4. Verschil moet er zijn - Neutrale sprongen of stapsgewijze adaptatie? - Het ontstaan van variatie - Evenwicht tussen allel- en genotypefrequenties - Neutrale evolutie - Geografische afstand geeft genetische verschillen - Bovenop de genetica 5. Het verleden in het heden - Fylogenetische reconstructie - De moleculaire klok - Uit Afrika of multiregionale evolutie? - Migraties in alle richtingen - Hybridisaties tussen oude mensensoorten 6. De culturele mens - Prehistorische werktuigen en grottekeningen - De neolithische transitie - Evolutie van taal: vroeg of laat? - Het leven in groepen; altruïstisch gedrag - Culturele evolutie 7. Evolueert de mens nog? - Kwantitatieve kenmerken en erfelijkheidsgraad - Evolutie van biomedische kenmerken - Evolutie van de levenscyclus - Partnerkeuze en seksuele selectie - Evolutionaire geneeskunde Nawoord Verder lezen Primaire literatuur Verantwoording van de figuren Index

Reviews and Features

"Bijzonder interessant boek" - de Volkskrant

Nico van Straalen, Dick Roelofs

Evolueren wij nog?

Alles wat je wilt weten over ontwikkeling en evolutie van ons lichaam

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De evolutie van de mens staat meer dan ooit in de belangstelling, en nieuwe wetenschappelijke inzichten buitelen over elkaar heen. Wat weten we nu precies over onze voorouders? Hoe werkt evolutie eigenlijk, wat is de rol van onze genen in deze ontwikkeling? Welke overblijfselen van onze voorouders zitten er nog in ons lichaam? En evolueren wij op dit moment?

Met speciale aandacht voor de ontwikkelingsbiologie geven Nico van Straalen en Dick Roelofs een rijk geïllustreerd overzicht van de evolutie en ontwikkeling van ons lijf, vanaf de prehistorie tot nu. Daarbij komen allerlei vragen aan bod, zoals:

- Wat weten we nu van de oermens?
- Wat gebeurt er bij de ontwikkeling van embryo tot volwassene?
- Hoe gingen wij rechtop lopen en werden we haarloos?
- Wat hebben migratie en taal voor relatie met evolutie?
- Wat vertelt het DNA van uitgestorven mensachtigen?
- Hoe gaat ons lichaam om met de huidige maatschappij?
- Evolueren wij nu?

De auteurs bieden een uitgebreid geïllustreerd overzicht voor iedereen die iets meer wil weten van de evolutie en de ontwikkeling van de mens. Ze zoomen met name in op de biologische ontwikkelingen van ons lichaam.
Authors

Nico van Straalen

Nico M. van Straalen is professor of Animal Ecology at the Vrije Universiteit Amsterdam and specialises in evolutionary biology.

Dick Roelofs

Dick Roelofs is associate professor of Molecular Ecology and Ecogenomics, also at the Vrije Universiteit Amsterdam.

Related titles