Met kennis van gedrag beleid maken
Title
Met kennis van gedrag beleid maken
Price
€ 10,99
ISBN
9789089648716
Format
Paperback
Number of pages
110
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Samenvatting 9 Ten geleide 15 Inleiding 17 DEEL I HET GEDRAGSWETENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEF 1 Gedragswetenschappen en hun waarde voor beleid 25 1.1 Lessen van de gedragswetenschappen 26 1.2 De opkomst van gedragswetenschap en haar doorwerking in beleid 32 1.3 Bijdrage aan beleid en beleidstheorieën 34 1.4 Conclusie: het gedragswetenschappelijke perspectief 38 2 'Watching behavior before writing the rules' 43 2.1 Buitenlandse ervaringen 44 2.2 Vereisten 46 2.3 Een structurele inbedding van (gedrags)wetenschappen 48 2.4 Drie hoofdrichtingen 54 2.5 Tot slot: meer kans op succes 57 DEEL II TWEE ACTUELE THEMA'S 3 Normatieve overwegingen bij nudging 63 3.1 Wat is een 'nudge'? 63 3.2 Normatieve overwegingen bij sturing via keuzearchitectuur 65 3.3 Rechtsstatelijkheid 69 3.4 Nudging als symptoombestrijding? 74 4 Keuzedruk 81 4.1 Autonomiekloven 82 4.2 Oefenen in keuzevaardigheden en wilskracht 89 4.3 Twee mogelijke beleidsrichtingen 92 4.4 Een aanzet voor discussie 95

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Met kennis van gedrag beleid maken

In 2009 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de verkenning De menselijke beslisser. Daarin gaf een keur aan wetenschappers een overzicht van nieuwe kennis uit de gedragswetenschappen over hoe mensen keuzes maken. Sindsdien is er veel belangstelling voor dit onderwerp. Niet alleen bij het grote publiek, maar zeker ook bij beleidsmakers. In dit rapport, 'Met kennis van gedrag beleid maken', gaat de WRR in op de vraag wat de relevantie is van de nieuwe kennis voor de beleidsvorming van de overheid. Daarbij komt ook de vraag aan de orde hoe 'het gedragswetenschappelijke perspectief' kan worden verankerd in de processen van de overheid. Is het bijvoorbeeld een goed idee een speciale gedragseenheid op te richten? Bovendien staat de WRR stil bij mogelijke normatieve bezwaren tegen het instrument nudging. Hoe ernstig moeten we die bezwaren nemen? Ook werpt de raad nieuwe vragen op. Kunnen mensen wel altijd goed omgaan met de vele keuzes die tegenwoordig op hen afkomen? En zo nee, welke beleidsconsequenties zou de overheid daaraan kunnen verbinden?