Vredehandel
Title
Vredehandel
Subtitle
Adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse Opstand (1564-1581)
Price
€ 43,99
ISBN
9789089643773
Format
Paperback
Number of pages
348
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
19 x 25 cm
Category
History
Also available as
eBook PDF - € 34,99
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Vredehandel - 2 Woord vooraf - 6 Inhoudsopgave - 8 Proloog Adellijke beweegredenen en de Opstand anders bekekende verzoening van rennenberg (1579-1581) - 12 Inleiding - 28 hoofdstuk I Le devoir de révolte et de réconciliation egmont als vredesgezant (1564-1565) - 40 hoofdstuk II Vliesridders voor vredehorn en montigny, het einde van montmorency-nevele(1566-1567) - 58 hoofdstuk III De vertraagde voie de douceur noircarmes, alva’s favoriete flamenco? (1567-1573) - 80 hoofdstuk IV De moeizame vredehandel de halfbroers croÿ aan zet (1574-1577) - 98 hoofdstuk V Interne en internationale vredehandel selles, schwarzenberg of la motte? (157 7-1578) - 118 hoofdstuk VI De grote en kleine traditie van pacificatie adellijke verzoeningen van atrecht tot keulen (1578-1581) - 132 Besluit - 148 Epiloog Variaties op de vredehandelde croÿ’s uitgedaagd door mansfelt(1581-1598) - 158 Noten - 170 Afkortingen - 236 Bronnen - 238 Literatuur - 290 Lijst biografieën edellieden - 330 Persoonsindex - 338 Plaatsindex - 344

Violet Soen

Vredehandel

Adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse Opstand (1564-1581)

De Nederlandse Opstand wordt gewoonlijk beschreven als een onomkeerbaar proces van politieke polarisering, religieuze radicalisering en militaire mobilisering. Toch vonden tot 1581 telkens opnieuw verzoeningspogingen plaats om verdere escalatie van het conflict te voorkomen. Daarbij probeerden zowel edellieden als koninklijke en keizerlijke vertegenwoordigers het conflict op diplomatieke en verzoenende wijze te beslechten. Welke verzoeningspogingen werden ondernomen? Waarom werd dit telkens opnieuw geprobeerd? En vooral, in welke mate hadden deze toenaderingspogingen kans van slagen?

Op basis van archivalische en gedrukte bronnen brengt dit boek de redenen voor, en mogelijkheden van de vredesonderhandelingen tijdens de beginjaren van de Opstand in kaart. Uitgaand van de raak- en breekpunten tussen adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen werpt dit boek een nieuw licht op de vraag waarom de onderhandelde hereniging met Filips II in 1579- 1580 gedeeltelijk plaatsvond en zo een bijkomend motief creëerde voor het Plakkaat van Verlatinge in 1581.
Author

Violet Soen

Violet Soen is docent geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de Katholieke Universiteit Leuven.