Amsterdam University Press
De Lage Landen en het hogere
Title
De Lage Landen en het hogere
Subtitle
De betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan
Price
€ 69,95
ISBN
9789089643582
Format
Paperback
Number of pages
604
Publication date
Dimensions
17 x 23.4 cm

Reviews and Features

"Zo, dat is heel wat anders dan al dat geschamper. De omgangsvormen zijn soms erg vitaal geworden, maar eronder bruist betrokkenheid bij van alles dat iedereen aangaat. De grote uitdaging voor politici en politieke partijen is die stromen van bereidwilligheid stem en vorm te geven." - Marc Chavannes, NRC Handelsblad|"Met 'De Lage Landen en het hogere' trekt Van den Brink 'ten strijde tegen het negativisme dat Nederland nu al bijna een decennium in zijn greep houdt." - Thijs Niemantsverdriet, Vrij Nederland|"In De Lage landen en het Hogere trekt Van den Brink ten strijde tegen de ontevredenheid. […] Het refrein van verruwing en vergroving begint zo langzamerhand behoorlijk te vervelen, nog los van de vraag hoe gefundeerd al dat geklaag over de samenleving eigenlijk is. Precies die kwestie wordt door Van den Brink bij de horens gevat. En dat gebeurt stevig.
Gabriël van den Brink toont zich met dit werk de Nederlandse evenknie van Phillip Blond, Charles Taylor en andere denkers die teruggrijpen op gemeenschap en geloof als medicijn tegen wat ze als doorgeschoten individualisering zien." - Casper Thomas, De Groene Amsterdammer (22-03-2012)

Gabriël van den Brink (ed.)

De Lage Landen en het hogere

De betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Nederlanders zijn in de greep van toenemend egoïsme en verloedering - wordt vaak gezegd. Dit boek laat echter zien dat spirituele motieven, geestelijke waarden en morele beginselen nog altijd een voorname rol spelen. Veel professionals en gewone burgers streven hoge idealen na. Deze werken door in het maatschappelijk middenveld en in verwachtingen die we van de politiek hebben. Het probleem echter is dat politici en media een cynisch mensbeeld aanhangen, waardoor het bestaande idealisme wordt miskend en weggedrukt. De Lage Landen en het hogere: de betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan onderzoekt hoe Nederlanders hun geestelijk engagement vorm geven. Een van de conclusies is dat ze, vergeleken met andere landen, in dezen juist voorop lopen. Daarmee schept het niet alleen een ander beeld dan gebruikelijk; het biedt ook hoop aan allen die het gangbare cynisme afwijzen. Verder verwerpen de auteurs de veelgehoorde theorie dat het moderniseren van de samenleving onvermijdelijk tot een vorm van secularisatie leidt. In het slothoofdstuk pleiten ze voor het opnieuw uitvinden van de civil society; daarmee sluiten ze aan bij een pleidooi dat internationaal wordt uitgedragen door denkers als Charles Taylor, Jeffrey Alexander en Philip Blond. Dit is de wetenschappelijke editie van Eigentijds idealisme. Een afrekening met het cynisme in Nederland. Bekijk het gesprek van Van den Brink bij "http://aup.rs/uLPrb8">Schepper & co aan tafel. Luister naar het interview met Gabriel van den Brink in "http://aup.rs/zFA7Zf">Brands met Boeken
€ 69,95
+ Order this book
Editor

Gabriël van den Brink

Gabriël van den Brink is professor of politics and public administration at Tilburg University.