Onder de mensen?
Title
Onder de mensen?
Subtitle
Over het zelfstandig wonen van psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking
Price
€ 32,99
ISBN
9789089641915
Format
Paperback
Number of pages
152
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inhoud - 6 Voorwoord - 8 1. Een groot integratievraagstuk - 10 2. Vermaatschappelijking van de zorg - 18 3. De wijken - 36 4. Zelfstandig wonende psychiatrische patiënten - 72 5. Zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke beperking - 102 Thuis in huis, thuis in de buurt? - 136 Bijlage - 144 Noten - 146 Literatuur - 148

Loes Verplanke, Jan Willem Duyvendak

Onder de mensen?

Over het zelfstandig wonen van psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Vele chronisch psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking zijn de afgelopen jaren vanuit een inrichting in de bossen en de duinen naar woonwijken in de stad verhuisd. Dit is het gevolg van een ingrijpende omslag in het denken over de zorg voor deze groep mensen. Waar vroeger het idee was dat zij gedijden in inrichtingen in de natuur, groepsgewijs en met dag en nacht toezicht, is nu de dominante opvatting dat het juist heilzaam is om zo zelfstandig mogelijk in een eigen huis in een ‘normale’ stadsbuurt te wonen.
Onder de mensen? Over het zelfstandig wonen van psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking gaat over de vraag hoe chronisch psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking deze verandering ervaren. Voelen zij zich thuis in hun nieuwe huis? En lukt het hen om te integreren in de buurt?
Authors

Loes Verplanke

Loes Verplanke is verbonden aan de Amsterdamse School voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek - ASSR

Jan Willem Duyvendak

Jan Willem Duyvendak is sociologist at the University of Amsterdam. He has written a number of books on recent social movements, and is the co-editor of AUP's new book series, Protest and Social Movements.