Broodnodig
Title
Broodnodig
Subtitle
150 jaar geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging
Price
€ 19,99
ISBN
9789085551102
Format
Paperback
Number of pages
166
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
13.5 x 21 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inhoud Voor woord door Lodewijk de Waal 7 Inleiding 9 1. De voorgeschiedenis van de vakbeweging in Nederland 19 2. De eerste landelijke organisaties 31 3. De strijd tussen revolutionairen en modernen 47 4. De weg naar erkenning 61 5 Rond oorlog en revolutie 77 6 Voortschrijdende ingroei 91 7 De centralisatie ten top, 1940-1970 105 8 De laatste dertig jaar van de twintigste eeuw 125 9 Tien schokkende jaren, 2005-2015 145 Nawoord 157 Ledentallen vakcentrales 1870-2015 161

Reviews and Features

'een zeer toegankelijk en traditioneel overzicht van de geschiedenis van de vakbeweging. Daarbij heeft van der Velden zich niet beperkt tot de FNV, maar ook de christelijke vakbeweging meegenomen in zijn overzicht. Geen multimediale aanpak met leuke filmpjes en kleurige lijnen, maar ouderwets degelijke kwaliteit' - Onvoltooid Verleden 'een waardevolle toevoeging aan de kennis van de arbeidsverhoudingen in Nederland. Dan kunnen tegenstanders van de vakbeweging, zoals Van der Velden zegt, haar niet langer afschrijven en serieuze historici niet meer laatdunkend doen over onderzoek naar die organisaties' - Het geheugen van de vakbeweging

Sjaak van der Velden

Broodnodig

150 jaar geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De vakbeweging staat onder druk. Van buitenaf vuren rechtse politici en opiniemakers hun giftige pijlen al sinds de jaren tachtig af op het instituut vakbond. De bond is ouderwets, beschermt alleen de belangen van oude, grijze mannen en hoort eigenlijk niet meer thuis in de moderne maatschappij. Dit frame is al zo vaak gebruikt, dat heel veel mensen het zijn gaan geloven. Als het iedere dag in de krant staat of wijze mannen het op televisie zeggen, dan zal het toch wel waar zijn? Daar komt nog bij dat door deze aanvallen en de dalende organisatiegraad het ook intern rommelt. Bestuurders die naar eer en geweten de belangen van werknemers binnen het kapitalisme willen behartigen, kregen te maken met collega's en kaderleden die een agressievere aanpak voorstaan. Volgens hen moet er minder nadruk liggen op het poldermodel en de vakbeweging terug gaan naar haar roots, de tijd toen er voor ieder dubbeltje strijd werd gevoerd. Tijd voor beide partijen, maar ook voor de goedwillende tegenstanders, om eens kennis te nemen van de roemruchte geschiedenis van 1,7 miljoen Nederlanders. Hoe vanuit het niets, door kleine groepen strijd werd geleverd tegen de zesdaagse werkweek en de veertien urige werkdag. En tegen de dodelijke gevaren op het werk of de hongerlonen. Die strijd is gewonnen. De recente economische crisis heeft echter duidelijk gemaakt dat er nog veel te winnen valt. Het aandeel van de lonen en salarissen staat weer onder druk, mensen zijn bij duizenden als nutteloos aan de kant geschoven. Alleen een sterke vakbeweging kan weerstand bieden aan een kapitalisme dat nog steeds niet op de menselijke maat is toegesneden. Broodnodig is een vernieuwde uitgave van Werknemers Georganiseerd.
Author

Sjaak van der Velden

Sjaak van der Velden schreef eerder het drieluik Werknemers in actie, Werknemers georganiseerd en Van SDB tot SP.