Antonio van Diemen
Title
Antonio van Diemen
Subtitle
De opkomst van de VOC in Azië
Price
€ 54,99
ISBN
9789085550464
Format
Paperback
Number of pages
404
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Category
History
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
De opkomst van de VOC in Azie - 2 Inhoudsopgave - 10 Lijst van gouverneurs-generaal in de zeventiende eeuw - 13 Voorwoord - 14 1 Inleiding - 16 2 Proloog: de Tachtigjarige Oorlog als decor - 20 3 Jeugd in Culemborg, 1593-1608 - 30 4 Koopman in Amsterdam, 1609-1616 - 38 5 De lokroep van de specerijen en de oprichtingvan de VOC - 48 6 Een ‘blauew oogh’ voor de VOC, Cornelis Matelief de Jonge en de strategiewijziging van de VOC in 1608 - 62 7 Coen en carrière - 78 8 Een lange sollicitatiebrief, de buitengewonegenerale missive van 1631 - 122 9 Terug in Nederland, oktober 1631-januari 1633 - 128 10 Directeur-generaal, juli 1633-december 1635 - 138 11 Een benoeming op een breukvlak - 148 12 ‘Schaars een behoorlijcken interest’, de winst van de VOC ten tijde van Van Diemen nader bekeken - 164 13 De vloot van de Compagnie onder Van Diemen - 188 14 A tale of two companies: de concurrentie tussen de EIC en de VOC - 202 15 De ‘Memorie van Overgave’ - 210 16 De bevestiging van het kruidnagelmonopolie,Ambon en de Molukken - 216 17 De VOC in de Chinese Zee en de kolonisatie van Taiwan - 226 18 De situatie op Java - 248 19 De strijd tegen de Portugezen in de Indische Oceaan - 254 20 De regering van Van Diemen - 276 21 Overlijden, opvolging en erfenis - 304 22 Nabeschouwing - 316 Summary - 326 Bijlagen - 332 Bijlage 1 Brief van Diemen aan de Heren Zeventien dd 1augustus 1619 - 334 Bijlage 2 Brief van Antonio van Diemen aan de kamer Amsterdam dd 20 november 1629, plus bijlage - 337 Bijlage 3 Twee brieven van Van Diemen uit december 1632 - 339 Bijlage 4 Eerste brief als van Antonio van Diemen als gouverneur-generaal dd 3 januari 1636 aan de Heren Zeventien - 344 Bijlage 5 Brief van Antonio van Diemen aan de Heren Zeventien dd 20 januari 1645 plus aanvulling dd 6februari 1645 - 350 Bijlage 6 Beschrijving retourlading 1641 met opbrengsten en winsten - 359 Bijlage 7 1 Testament Antonio van Diemen en Maria van Aelst opgemaakt 4 oktober 1632 - 362 Bijlage 8 Testament van Antonio van Diemen dd 16 april1645 - 366 Bijlage 9 - 369 Geraadpleegde archieven - 378 Literatuur - 379 Index - 394

Menno Witteveen

Antonio van Diemen

De opkomst van de VOC in Azië

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Op 4 januari 1618 zeilde het VOC-schip Mauritius weg van de rede van Texel naar het verre Bantam op het eiland Java. Een van haar tweehonderdvijftig bemanningsleden was aangemonsterd als Thonis Meeusen, de schuilnaam van Antonio van Diemen, een Amsterdamse koopman op de vlucht voor de gevolgen van zijn faillissement.
Op Java maakte Van Diemen direct kennis met Jan Pieterszoon Coen, de vereerde én verketterde stichter van Batavia. Van Diemen werd ontmaskerd, maar behield de steun van Coen en maakte snel carrière.
In 1636 was Van Diemen opgeklommen tot gouverneur-generaal. Hij nam het zwaard ter hand en veroverde op de Portugese Estado da India de hegemonie op zee in Azië. Het systeem van de Compagnie zoals door hem gevestigd, zou tot ver in de achttiende eeuw stand houden.
Gebaseerd op nieuw onderzoek wordt het boeiende verhaal van de opkomst van de VOC in Azië verteld aan de hand van de tot nu toe ongeschreven buitengewone biografie van Antonio van Diemen.
€ 54,99
+ Order this book
Author

Menno Witteveen

Menno Witteveen (1954) is historicus en ondernemer. Eerder schreef hij over de oprichting van de VOC het boek Een onderneming van Landsbelang.