Klimaatwerk
Title
Klimaatwerk
Subtitle
Richtlijnen voor het museale binnenklimaat
Price
€ 32,99
ISBN
9789085550259
Format
Paperback
Number of pages
160
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm
Also available as
eBook PDF - € 29,99
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inhoudsopgave - 6 Voorwoord - 8 Inleiding - 10 Naar een nieuwe omgang met het binnenklimaat - 12 Stap 1: een waardestelling van collectie en gebouw - 18 Stap 2: de mogelijkheden van het gebouw - 28 Stap 3: de collectienoden - 34 Klimaatinvloeden op de collectie: relatieve luchtvochtigheid - 37 Klimaatinvloeden op de collectie: temperatuur - 77 De klimaatklassen en de risico’s - 86 Stap 4: beheersing van het binnenklimaat - 92 Conclusies en aanbevelingen - 122 Verkorte handleiding - 126 Dankwoord - 129 Bijlagen - 130 Geraadpleegde literatuur - 146 Index - 156

Bart Ankersmit

Klimaatwerk

Richtlijnen voor het museale binnenklimaat

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Collectiebeherend Nederland ging altijd uit van strikte klimaatnormen. Deze werden gebruikt als ontwerpeisen en instelwaarden voor installaties en vervolgens deed de techniek de rest. Plaatsing van installaties bracht soms grote ingrepen in het gebouw met zich mee, evenals ruimteverlies en steeds hogere exploitatiekosten. Het vertrouwen op de techniek groeide en het gevoel heerste dat alle risico’s waren uitgesloten. Maar uit de praktijk blijkt niets minder waar.
In dit boek wordt een besluitvormingstraject voor het museale binnenklimaat voorgesteld dat bestaat uit 4 stappen. Daarin wordt recht gedaan aan de collectie, het gebouw en de waarden die in beide besloten liggen. Deze koppeling van waarden aan het te nemen besluit is nieuw. Ook nieuw is de observatie dat niet alle museale voorwerpen in dezelfde mate kwetsbaar zijn voor een verkeerd binnenklimaat. Klimaatwerk is bedoeld als naslagwerk voor diegene die verantwoordelijkheid draagt voor het museale binnenklimaat. Het biedt hulp bij het nemen van een weloverwogen beslissing over de optimale klimaatcondities voor het behoud van ons culturele erfgoed.
Author

Bart Ankersmit

Bart Ankersmit is als senior onderzoeker bij het Instituut Collectie Nederland verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het uitdragen van kennis over het museale binnenklimaat en collectie risicomanagement.