Onbegrijpelijk kwaad
Title
Onbegrijpelijk kwaad
Subtitle
Marc Dutroux als 'ster van het kwaad' en als sublieme media-ervaring
Author
Price
€ 32,99
ISBN
9789056294489
Format
Paperback
Number of pages
150
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm

Rob Leurs

Onbegrijpelijk kwaad

Marc Dutroux als 'ster van het kwaad' en als sublieme media-ervaring

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Onze samenleving lijkt van de ene ophefmakende gebeurtenis naar de andere te hollen: ’11 september 2001’, de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, de ‘Schipholbrand’ et cetera. Deze nieuwsgebeurtenissen kenmerken zich door de grote verbijstering die ze teweeg brengen.
‘Onbegrijpelijk kwaad’ is een cultuur- en mediafilosofisch onderzoek naar de reacties van verbijstering over de (kortstondige) ontsnapping en daden van Marc Dutroux. De Nederlandse samenleving kon de nieuwsberichten over deze misdadiger nauwelijks bevatten. Die verbijstering wordt verklaard met het op de filosoof Kant gebaseerde ‘cultureel sublieme’. Het cultureel sublieme is de ervaring van de grenzen van het menselijk bevattingsvermogen als gevolg van excessieve mediaberichten. Interessant is dat de grenzen van ‘ons’ bevattingsvermogen cultureel bepaald zijn: ze zijn verbonden aan modernistische en postmodernistische wijzen van denken.
Nadat de berichtgeving over Dutroux verbijstering heeft opgeroepen, worden de getoonde verschrikkingen alsnog dragelijk gemaakt in de media. Dat gebeurt door de verschrikkingen op afstand te plaatsen door een houding van morele superioriteit aan te nemen. In de betekenis die Dutroux dan krijgt, zien we dat de media kunnen fungeren als ‘verwerkers’ van grote verschrikkingen.
Author

Rob Leurs

Rob Leurs is werkzaam bij de afdeling Media & Cultuur van de Universiteit van Amsterdam en het Instituut voor Media en Re/Presentatie van de Universiteit Utrecht. Zijn interessegebieden zijn publieke meningsvorming, mediatheorie (met name cultural studies) en nieuws & actualiteiten.