Amsterdam University Press
De Schrift herschreven
Title
De Schrift herschreven
Subtitle
De Bijbel in de moderne literatuur
Price
€ 30,99
ISBN
9789053568477
Format
Paperback
Number of pages
136
Publication date
Dimensions
14.8 x 21 cm

Jaap Goedegebuure

De Schrift herschreven

De Bijbel in de moderne literatuur

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De verhalen van het Oude en het Nieuwe testament blijven schrijvers inspireren, ook nu de rol van de bijbel in de samenleving een andere is dan voorheen. In dit boek gaat Jaap Goedegebuure in op de vraag wat het belang van de bijbel is voor de moderne literatuur.
Een kleine portrettengalerij met de bijbelse figuren Kaïn, Isaäk, Saul, Job, Jona, Jezus en Maria Magdalena als hoofdpersonen dient als basis voor het commentaar op de verhalen waarin zij oorspronkelijk figureren. Deze verhalen worden geconfronteerd met het bewerkingen en de beelden die romanciers en dichters van de negentiende en twintigste eeuw erop hebben gebaseerd. Tenslotte wordt nagegaan wat de literaire gedaantewisseling van bijbelse personages toevoegt aan de betekenis van bijbelteksten. De Schrift herschreven laat zien dat bijbel en literatuur bij onderlinge vergelijking alleen maar kunnen winnen.

Het Amsterdam Academic Archive is een initiatief van Amsterdam University Press. In de serie verschijnen (populair-)wetenschappelijke publicaties die niet meer leverbaar zijn, maar waarnaar nog wel vraag is in binnen- en buitenland.
€ 30,99
+ Order this book
Author

Jaap Goedegebuure

Jaap Goedegebuure (1947) is als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde verbonden aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij literatuurcriticus voor de bladen van de Geassocieerde Persdiensten.