Charlotte C.L. Wagenaar

Charlotte Wagenaar doceert eveneens aan de Tilburg School of Governance en heeft een proefschriftonderzoek in ontwikkeling over de opzet en consequenties van alternatieve, niet-dichotome referendumdesigns.

Books