Nog steeds een mirakel? De legitimiteit van het poldermodel in de eenentwintigste eeuw
Nog steeds een mirakel? De legitimiteit van het poldermodel in de eenentwintigste eeuw
€ 39,95
ISBN:
9789089647092
Verschijningsdatum:
05-07-2016
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
270
Redacteur:
Maarten Keune
Nog steeds een mirakel? De legitimiteit van het poldermodel in de eenentwintigste eeuw
Het Nederlandse poldermodel kreeg midden jaren ’90 miraculeuze eigenschappen toegekend vanwege de plotselinge sterke groei van de economie en vooral de werkgelegenheid, en de consensuele hervormingen van de verzorgingsstaat. Wat is de status van het poldermodel twintig jaar later? Deze bundel neemt de legitimiteit van het poldermodel onder de loep en gaat uitvoerig in op de outputlegitimiteit, oftewel de effectiviteit van het model; de inputlegitimiteit, oftewel de legitimiteit van de polderactoren; en proceslegitimiteit, oftewel de transparantie en efficiency van processen en onderling vertrouwen en samenwerking tussen de actoren. Zijn de uitkomsten nog steeds zo goed en geldt dit ook voor factoren als innovatie, productiviteit, de kwaliteit van werk en gelijkheid? Zijn de nationale neo-corporatistische instituties nog in staat om economie en arbeidsmarkt te sturen in een tijd van verregaande globalisering, financialisering en Europese integratie? Welke belangen vertegenwoordigen de actoren van het poldermodel precies en zijn ze nog wel representatief? En hoe democratisch en transparant is het poldermodel? Met het beantwoorden van deze vragen wil Nog steeds een mirakel? De legitimiteit van het poldermodel in de eenentwintigste eeuw bijdragen aan het debat over hoe Nederland ervoor staat, welke kanten we op kunnen of moeten met onze democratie en ons sociaaleconomisch beleid en wat de rol daarin is van de overheid, sociale partners en andere actoren.