Rederijkers in de Noordelijke Nederlanden (1480-1650)
Rederijkerskamers als Nederlandse variant op een vroegmoderne cultuur van publieke welsprekendheid, met het theater als uiltieme vorm hiervan.
€ 52,95