Tijdschrift voor Taalbeheersing


Aims & Scope

Het Nederlandstalige Tijdschrift voor Taalbeheersing biedt een platform aan wetenschappers om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar taal- en tekstgebruik te publiceren. Het onderzoek waarover gerapporteerd wordt, richt zich zowel op schriftelijke als mondelinge taalvaardigheid, op begrijpelijk en/of effectief taalgebruik, op vormen en functies van verschillende tekstgenres en op taalkundige kenmerken van communicatie. Het tijdschrift biedt ruimte aan onderzoek vanuit verschillende disciplines zoals taalwetenschap, tekstwetenschap, conversatie-analyse, communicatiewetenschap, psychologie, onderwijskunde, argumentatietheorie en retorica. Alle artikelen worden onderworpen aan een peer-reviewproces.

TVT1601_cover

ISSN (print): 1573-9775    
eISSN (online): 2352-1236    

 

Abonnementen

Papier en online (2017):
Instituten €246,75 per jaar (incl. btw)
Particulieren €85,50 per jaar (incl. btw)
Studenten €39,75 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2017):
Instituten €233,80 per jaar (incl. btw)
Particulieren €80,99 per jaar (incl. btw)
Studenten €37,95 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW). Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buitenland). 

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl.

Klik hier voor de lijst met abonnementsprijzen voor 2017.


Downloads

pdf bestand Informatiefolder Nederlands-Engels
pdf bestand Aanbevelingsformulier bibliotheek
pdf bestand Auteursinstructies
pdf bestand Cadeau-actie voor universiteitsverlaters

Frequentie

Het Tijdschrift voor Taalbeheersing verschijnt driemaal per jaar.

Website

www.tijdschriftvoortaalbeheersing.nl
http://www.ingentaconnect.com/content/aup/tt
Lees hier hoe u zich registreert voor de website.

Open access

Lees hier meer over hoe u een artikel in dit tijdschrift in open access kunt publiceren.

Redactie

Dr. Bregje Holleman (Universiteit Utrecht)
Dr. Jos Hornikx (Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. Mike Huiskes (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Henrike Jansen (Universiteit Leiden)

Redactiesecretaris is Anne Janssen (Radboud Universiteit; tvt@let.ru.nl)

Redactiesecretariaat

Anne Janssen
Radboud Universiteit Nijmegen
Communicatie- en Informatiewetenschappen
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen
E-mail: tvt@let.ru.nl 

 

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Dit tijdschrift volgt de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics).

 


Abstracting & Indexing Services

proquest MLA ERIH PLUS

 

CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

 

Archivering

Voor langetermijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek.