Tijdschrift voor Genderstudies


 

Aims & Scope

Het Tijdschrift voor Genderstudies is het Nederlandstalige forum voor de wetenschappelijke problematisering van sekse in relatie tot andere vormen van discriminatie en uitsluiting zoals etniciteit, seksualiteit, klasse of leeftijd. Het ontleent haar engagement aan de verschillende feministische tradities. Het tijdschrift publiceert artikelen over gendervraagstukken vanuit alle relevante disciplines die een wetenschappelijke bijdrage leveren aan, of interventies plegen in debatten over gender en intersectionaliteit in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift beoogt een interdisciplinair medium te zijn en te opereren op het kruispunt van de maatschappij-, de cultuur-, de geestes-, de gezondheids- en de natuurwetenschappen.

Artikelen worden dubbelblind beoordeeld door externe deskundigen.

Hoewel Nederlands/Vlaams de voorkeurstaal is, zijn Engelstalige bijdragen niet uitgesloten. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en biedt wetenschappelijke artikelen en daarnaast ook interviews, boekrecensies, discussiedossiers en opiniërende artikelen.

TVGN1501

ISSN (print): 1388-3186
eISSN (online): 2352-2437

Abonnementen

Papier en online:
Instituten €235,65 per jaar (incl. btw)
Particulieren €59,00 per jaar (incl. btw)
Studenten €36,00 per jaar (incl. btw)

Alleen online:
Instituten €223,25 per jaar (incl. btw)
Particulieren €55,90 per jaar (incl. btw)
Studenten €34,10 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €21,95 (incl. BTW). Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buitenland). 

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl.


Downloads

pdf bestand Informatiefolder
pdf bestand Aanbevelingsformulier bibliotheek
pdf bestand Auteursinstructies
pdf bestand Prijzenlijst abonnementen 2016
pdf bestand Cadeau-actie voor universiteitsverlaters

Frequentie

Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar.

Website

www.tijdschriftvoorgenderstudies.nl
http://www.ingentaconnect.com/content/aup/tgen
Lees hier hoe u zich registreert voor de website.
Facebookpagina Tijdschrift voor Genderstudies.

Open access

Tijdschrift voor Genderstudies wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na een periode van 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0). Lees hier meer over hoe u een artikel in dit tijdschrift in gold open access kunt publiceren.

Redactie

Marit Bosman B.A. en Mariëlle Smith M.A  (eindredactie)
Dr. Sarah Bracke (Harvard University en Universiteit Gent)
Robby Davidson M.A. (Universiteit van Amsterdam)
Drs. Margriet Fokken (Rijksuniversiteit Groningen)
Evelien Geerts, MA (UC Santa Cruz)
Dr. Marleen van der Haar (Radboud University)
Dr. Sara de Jong (Universität Wien)
Dr. Sanne Koevoets (Universiteit Utrecht)
Mr. Dr. Fleur van Leeuwen (Koç University en Boğazici University Istanbul)
Dr. Nicky Pouw (Universiteit van Amsterdam)
Dr. Jantine Oldersma (redactievoorzitter)

Drs. Freda Dröes (Beeldredactie)

Redactiesecretariaat

Stijn Heyvaert
Email: tvgarchief@gmail.com

 

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Dit tijdschrift volgt de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics).

 


Abstracting & Indexing Services

proquest academic search complete ERIH PLUS

 

CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

 

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek.