Tijdschrift voor Genderstudies


TVGN1501

Aims & Scope

Het Tijdschrift voor Genderstudies is het Nederlandstalige forum voor de wetenschappelijke problematisering van sekse in relatie tot andere vormen van discriminatie en uitsluiting zoals etniciteit, seksualiteit, klasse of leeftijd. Het ontleent haar engagement aan de verschillende feministische tradities. Het tijdschrift publiceert artikelen over gendervraagstukken vanuit alle relevante disciplines die een wetenschappelijke bijdrage leveren aan, of interventies plegen in debatten over gender en intersectionaliteit in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift beoogt een interdisciplinair medium te zijn en te opereren op het kruispunt van de maatschappij-, de cultuur-, de geestes-, de gezondheids- en de natuurwetenschappen.

Artikelen worden dubbelblind beoordeeld door externe deskundigen.

Hoewel Nederlands/Vlaams de voorkeurstaal is, zijn Engelstalige bijdragen niet uitgesloten. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en biedt wetenschappelijke artikelen en daarnaast ook interviews, boekrecensies, discussiedossiers en opiniërende artikelen.

pdf bestand  Print Flyer

Frequentie

Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar.

Website


Facebook

www.tijdschriftvoorgenderstudies.nl
http://www.ingentaconnect.com/content/aup/tgen
Lees hier hoe u zich registreert voor de website.
Facebookpagina Tijdschrift voor Genderstudies

ISSN (print)
e-ISSN (online)

1388-3186
2352-2437

Redactie

Marit Bosman B.A. en Mariëlle Smith M.A (eindredactie)
Dr. Sarah Bracke (Harvard University en Universiteit Gent)
Dr. Mariëlle Cloïn (Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag)
Robby Davidson M.A. (Universiteit van Amsterdam)
Drs. Margriet Fokken (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Sara de Jong (Universität Wien)
Dr. Sanne Koevoets (Universitei Utrecht)
Mr. Dr. Fleur van Leeuwen (Koç University en Boğazici University Istanbul)
Dr. Marleen van der Haar (Radboud Universiteit)
Dr. Nicky Pouw (Universiteit van Amsterdam)
Dr. Jantine Oldersma (redactievoorzitter)

Redactiesecretariaat

Stijn Heyvaert M.A.
Manuscripten kunt u toesturen aan:
TvGsecretariaat@hotmail.com
tvgarchief@gmail.com

pdf bestand  Auteursinstructies Tijdschrift voor Genderstudies

Beeldredactie

Drs. Freda Dröes 

Abonnementen


Papier en online:
Instituten € 228,80 per jaar (incl. BTW)
Particulieren € 59,00 per jaar (incl. BTW)
Studenten € 37,50 per jaar (incl. BTW)

Alleen online: 
Instituten € 216,00 per jaar (incl. BTW)
Particulieren € 50,22 per jaar (incl. BTW)
Studenten € 35,00 per jaar (incl. BTW)

Eén papieren nummer: € 21,95 (incl. BTW). Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met: abonnementen@aup.nl.

Aanbeveling bibliotheek

Om een abonnement op dit tijdschrift aan te bevelen bij uw bibliotheek kunt u dit aanbevelingsformulier invullen en overhandigen aan uw bibliothecaris.

Abstracting & Indexing services

proquest academic search complete ERIH PLUS

CrossRef

 

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Verklaring omtrent Publication Ethics and Malpractice

Dit tijdschrift volgt de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics).