Tijdschrift voor Genderstudies


 

Aims & Scope

Het Tijdschrift voor Genderstudies is het Nederlandstalige forum voor de wetenschappelijke problematisering van sekse in relatie tot andere vormen van discriminatie en uitsluiting zoals etniciteit, seksualiteit, klasse of leeftijd. Het ontleent haar engagement aan de verschillende feministische tradities. Het tijdschrift publiceert artikelen over gendervraagstukken vanuit alle relevante disciplines die een wetenschappelijke bijdrage leveren aan, of interventies plegen in debatten over gender en intersectionaliteit in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift beoogt een interdisciplinair medium te zijn en te opereren op het kruispunt van de maatschappij-, de cultuur-, de geestes-, de gezondheids- en de natuurwetenschappen.

Artikelen worden dubbelblind beoordeeld door externe deskundigen.

Hoewel Nederlands/Vlaams de voorkeurstaal is, zijn Engelstalige bijdragen niet uitgesloten. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en biedt wetenschappelijke artikelen en daarnaast ook interviews, boekrecensies, discussiedossiers en opiniërende artikelen.

Call for papers, Special Issue:  "Contesting whiteness at its intersections: European racial formations"

TVGN_1601_cover

ISSN (print): 1388-3186    
eISSN (online): 2352-2437    

 

Abonnementen

Papier en online (2018):
Instituten €254,89 per jaar (incl. btw)
Particulieren €65,70 per jaar (incl. btw)
Studenten €40,81 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2018):
Instituten €239,24 per jaar (incl. btw)
Particulieren €62,25 per jaar (incl. btw)
Studenten €38,66 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW). Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buitenland). 

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl.

 


Downloads

pdf bestand Informatiefolder Nederlands-Engels
pdf bestand Aanbevelingsformulier bibliotheek
pdf bestand Auteursinstructies
pdf bestand Cadeau-actie voor universiteitsverlaters
pdf bestand Auteurs Consent to Publish formulier

Frequentie

Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar.

Website

www.tijdschriftvoorgenderstudies.nl
http://www.ingentaconnect.com/content/aup/tgen
Lees hier hoe u zich registreert voor de website.
Facebookpagina Tijdschrift voor Genderstudies.

Open access

Tijdschrift voor Genderstudies wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na een periode van 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0). Lees hier meer over hoe u een artikel in dit tijdschrift in gold open access kunt publiceren.

Redactie

Marit Bosman B.A. en Mariëlle Smith M.A  (eindredactie)
Drs. Margriet Fokken (Rijksuniversiteit Groningen)
Evelien Geerts, MA (UC Santa Cruz en Universiteit Utrecht)
Dr. Josephine Hoegaerts (University of Helsinki)
Looi van Kessel (Universiteit van Leiden)
Dr. Jantine Oldersma (redactievoorzitter)
Dr. Inger Plaisier (Sociaal Cultureel Planbureau)
Dr. Conny Roggeband (Universiteit van Amsterdam)
Dr. José van Santen (Universiteit Leiden)
Dr. Sophie Withaeckx (Vrije Universiteit Brussel)
Drs. Freda Dröes (Beeldredactie)

Redactiesecretariaat

Stijn Heyvaert, M.A.
Email: tvgarchief@gmail.com

 

Redactieraad

Voorzitter: Dr. Jeanne de Bruijn (Vrije Universiteit Amsterdam en Roosevelt Academy Middelburg)
Secretaris: Dr. Marianne Grunell (Universiteit van Amsterdam)
Penningmeester: Drs. Haidy Möller (GEMZ)
Community building: Drs. Susan van der Graaf (zelfstandig financieel adviseur) 

Leden
Arina Angerman
Barbara van Balen (BvB consultancy)
Yvonne Benschop (Radboud Universiteit Nijmegen)
Liesbeth Bervoets (Universiteit van Amsterdam)
Berna Toprak (Women Inc)
Iris Bogaers
Mineke Bosch (Rijksuniversiteit Groningen)
Maayke Botman (Oranje Fonds)
Marieke van den Brink (Radboud Universiteit Nijmegen)
Rosemarie Buikema (Universiteit Utrecht)
Marielle Cloïn (Universiteit Tilburg)
Gily Coene (Vrije Universiteit Brussel, België)
Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam)
Freda Dröes (Onderzoeksbureau Levensbeschouwing en Cultuur)
Stefan Dudink (Radboud Universiteit Nijmegen)
Vincent Duindam (Universiteit Utrecht)
Linda Duits (Bureau Diep en Universiteit Utrecht)
Susan van der Graaf (zelfstandig financieel adviseur)
Alkeline van Lenning (Universiteit van Tilburg)
Chia Longman (Universiteit Gent, België)
Amade M’Charek (Universiteit van Amsterdam)
Janneke van Mens-Verhulst (Universiteit voor Humanistiek Utrecht)
Ilja Mottier (oud-ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Anne-Claire Mulder (Theologische Universiteit Kampen)
Renée Römkens (Atria)
Joke Swiebel (oud-Europarlementariër en publicist mensenrechtenbeleid)
Evelien Tonkens (Universiteit voor Humanistiek Utrecht
Veronica Vasterling (Radboud Universiteit Nijmegen)
Els Veenis (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Judith Vega (Rijksuniversiteit Groningen)
Petra de Vries (Universiteit van Amsterdam)

 

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Dit tijdschrift volgt de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics).

 


Abstracting & Indexing Services

proquest academic search complete ERIH PLUS

 

CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

 

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek.