Taal en Tongval


 

Aims & Scope

Taal & Tongval is een wetenschappelijk tijdschrift over taalvariatie in Nederland en Vlaanderen, waarin ook aandacht wordt geschonken aan naburige taalgebieden en aan het Nederlands verwante talen. Alle vormen van variatie kunnen worden besproken zoals geografische, sociale, etnische, stilistische en diachrone variatie. Verder mogen daarbij ook alle aspecten van de menselijke taal aan de orde komen. Het blad staat zowel open voor empirisch werk als voor studies die een verbinding leggen tussen taalvariatie en theoretische taalkunde.

Tal & Tongval publiceert bijdragen in het Nederlands, Engels, en Duits. In bepaalde gevallen kunnen ook artikelen in ander talen in overweging genomen worden, zoals Fries, Afrikaans, en Frans. Alle artikelen worden onderworpen aan een dubbelblind peer-reviewproces.

Het tijdschrift bestaat sinds 1949, en is sinds 2011 beschikbaar in open access.

TET1601_cover

ISSN (print): 0039-8691    
eISSN (online): 2215-1214    

Abonnementen

Papier (2018):
Instituten €116,82 per jaar (incl. btw)
Particulieren €63,85 per jaar (incl. btw)
Studenten €32,84 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW). Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buitenland). 

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl.

 

Downloads

pdf bestand Informatiefolder Nederlands-Engels
pdf bestand Aanbevelingsformulier bibliotheek
pdf bestand Auteursinstructies

Organisatie

Taal & Tongval wordt financieel gesteund door het Meertens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Belgische Universitaire Stichting, de Fryske Akademy en het Forschungszentrum deutscher Sprachatlas.

Frequentie

Het verschijnt tweemaal per jaar.

Website

www.taalentongval.eu
http://www.ingentaconnect.com/content/aup/tet
Lees hier hoe u zich registreert voor Issue Alerts

Open access

Taal & Tongval wordt gepubliceerd in gold open access met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0). Er zijn geen kosten voor auteurs voor de publicatie van hun artikel in open access. 

Redactie

Prof. dr. Dirk Geeraerts, KU Leuven (dirk.geeraerts@arts.kuleuven.be)
Dr. Ben Hermans, Meertens Instituut (ben.hermans@meertens.knaw.nl)
Prof. dr. Roeland van Hout, Radboud Universiteit Nijmegen (R.v.Hout@let.ru.nl)
Prof. dr. Jacques Van Keymeulen, Universiteit Gent (Jacques.VanKeymeulen@UGent.be)
Dr. Jan Nijen Twilhaar, Hogeschool Utrecht (jnth@kpnplanet.nl)
Prof. dr. Wim Vandenbussche, Vrije Universiteit Brussel (wvdbussc@vub.ac.be)
Prof. dr. Gunther De Vogelaer, Universität Münster (gunther.devogelaer@uni-muenster.de)

Redactieraad

Prof. dr. Peter Auer, Universität Freiburg, Duitsland
Prof. dr. Sjef Barbiers, Meertens Instituut
Prof. dr. Hans Bennis, Meertens Instituut
Prof. dr. Timothy Colleman, Universiteit Gent
Prof. dr. Norbert Corver, Universiteit Utrecht
Prof. dr. Magda Devos, Universiteit Gent
Prof. dr. Luk Draye, KU Leuven
Prof. dr. Mirjam Ernestus, Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. Nana Haug Hilton, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. Joachim Herrgen, Deutscher Sprachatlas, Duitsland
Prof. dr. Frans Hinskens, Meertens Instituut
Prof. dr. Jürgen Jaspers, Université Libre de Bruxelles
Prof. dr. Willy Van Langendonck, KU Leuven
Prof. dr. Alexandra Lenz, Universität Wien, Oostenrijk
Prof. dr. Jozef Van Loon, Universiteit van Antwerpen
Prof. dr. Pieter van Reenen, Meertens Instituut
Prof. dr. Dieter Stellmacher, Universität Göttingen, Duitsland
Prof. dr. Jos Swanenberg, Tilburg University
Prof. dr. Johan Taeldeman, Universiteit Gent
Prof. dr. Reinhild Vanderkerckhove, Universiteit Antwerpen
Dr. Hans Vandevelde, Fryske Akademy
Prof. dr. Arjen Versloot, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Marijke van der Wal, Universiteit Leiden
Prof. dr. Fred Weerman, Universiteit van Amsterdam

 

Redactiesecretariaat

Gunther De Vogelaer
Email: gunther.devogelaer@uni-muenster.de

 

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Dit tijdschrift volgt de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics).

 


Abstracting & Indexing Services

doaj proquest MLA academic search complete ERIH PLUS 

 

CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

 

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek.