FORUM+ voor Onderzoek en Kunsten | for Research and Arts


Aims & Scope

FORUM+ is het tijdschrift voor onderzoek en kunsten in de Lage Landen. Het brengt de meest recente tendensen in kaart van het onderzoek in de kunsten, dat vandaag een steeds belangrijkere rol speelt in het hoger kunstenonderwijs en aan de universiteiten in Vlaanderen en Nederland. FORUM+ wil de dialoog stimuleren tussen onderzoek in de kunsten, kritische reflectie en de maatschappelijke context waarin zij tot stand komen. Het tijdschrift biedt op die manier een platform voor creatieve benaderingen van en kritische reflectie over de wereld waarin we leven. De kunsten worden bewust in brede zin gedefinieerd: muziek, drama, dans, beeldende kunst. Het interdisciplinaire profiel van FORUM+ biedt ruimte voor discipline-gebonden vraagstukken, maar laat ook toe kruisverbanden en verschillen bloot te leggen. De titel reflecteert die intentie: het tijdschrift wil een forum zijn voor de uitwisseling van ideeën, met een plus.

FORUM+ richt zich op onderzoekers, docenten en studenten in het domein van muziek, theater, dans en beeldende kunsten. Daarnaast wil het een breder kunstminnend publiek in contact brengen met actuele tendensen in het domein van onderzoek in de kunsten. Het tijdschrift streeft bijgevolg naar een grote toegankelijkheid op vlak van vorm en inhoud. FORUM+ houdt het midden tussen een academisch tijdschrift en een culturele periodiek. Het publiceert artikelen en beeldessays die het resultaat zijn van oorspronkelijk onderzoek. Deze bijdragen worden beoordeeld door de redactie en een lid van de adviesredactie met specifieke expertise ter zake. De redactie staat ook open voor korte bijdragen, zoals artistieke teksten, interviews en beschouwende essays. Op die manier biedt FORUM+ een platform voor de veelheid aan vormen waarin onderzoek in de kunsten vandaag uitdrukking vindt. Verder bevat FORUMverdiepende recensies over boeken, cd’s, dvd’s, tentoonstellingen, theater-, opera- en dansvoorstellingen, en een erfgoedrubriek, ‘Ex Libris’, over de rijke bibliotheekcollectie van het Antwerpse Conservatorium.

FORUM+ verschijnt drie keer per jaar (herfst, winter, lente) en wordt uitgegeven door het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen) en Amsterdam University Press.

 

forum

ISSN (print): 0779-7397
eISSN (online): nader te bepalen

 Forum logo

 

 


 

Frequentie

FORUM+ brengt drie nummers per jaar uit.

Artikelen

De artikelen staan op IngentaConnect.

Open access

FORUM+ wordt gepubliceerd in Gold Open Access met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Redactie

Een volledige lijst van redactieleden vindt u hier.

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Dit tijdschrift volgt de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics).

Abstracting & Indexing Services

academic search complete  

 

CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.