Tweetalig onderwijs vergroot risico op meer sociale ongelijkheid - 23/09/14

Tweetalig onderwijs onder de loep in Mens en Maatschappij (september 2014)

Tweetalig onderwijs vergroot risico op meer sociale ongelijkheid
 
Tweetalig onderwijs (afgekort als TTO) is in Nederland aan een flinke opmars bezig. Anno 2013 bieden 118 van de 659 scholen voor voortgezet onderwijs tweetalig onderwijs op VWO-niveau aan. TTO heeft als doelen het bevorderen van een goede taalvaardigheid en het meegeven van een Europees en internationaal perspectief. Dit type onderwijs wordt dan ook door velen gezien als dé start om een goede positie in een globaliserende samenleving te verwerven.
Door de toename van tweetalig onderwijs kan er een groeiende ongelijkheid ontstaan in het VWO-onderwijs, met aan de ene kant leerlingen van tweetalige scholen die (samen met leerlingen van selectieve categoriale gymnasia) voorbereid zullen zijn op hoge posities in een globaliserende samenleving, en aan de andere kant leerlingen van reguliere VWO-opleidingen die hier minder voor toegerust zullen zijn.
Uit dit artikel blijkt dat dit risico op een toenemende sociale ongelijkheid inderdaad aanwezig is, omdat kinderen uit de hogere sociale milieus eerder voor TTO kiezen dan kinderen uit de lagere sociale milieus. Dit komt niet doordat ouders uit hogere sociale milieus thuis meer Engels gebruiken of meer betrokken zijn bij school. Het leesgedrag van ouders blijkt er wel toe te doen: kinderen uit de hogere sociale milieus waarvan de ouders veel (Nederlands!) lezen volgen vaker TTO, terwijl kinderen uit de lagere sociale milieus wiens ouders veel lezen vaker kiezen voor een reguliere VWO opleiding.
 
Auteurs: Inge Sieben is als universitair docent verbonden aan het departement sociologie van Tilburg University. Nathalie van Ginderen heeft in 2012 de Extended Master Sociology aan Tilburg University afgerond.