Willem Witteveen

Het personeel van Amsterdam University Press is diep bedroefd over het overlijden van onze zeer gewaardeerde auteur Willem Witteveen, tijdens het noodlottige vliegtuigongeluk in Oekraïne op 17 juli jongstleden. Van zijn hand verscheen bij AUP De geordende wereld van het recht (2001). Daarnaast was hij twintig jaar lang redacteur van de Academische Boekengids. Willem Witteveen had nog veel ideeën voor boekpublicaties. Wij zullen hem missen.