Beter dan Google en Wikipedia samen - 18 juli 2014

De reeks Elementaire deeltjes van Amsterdam University Press informeert overzichtelijk en beknopt over brede, soms complexe onderwerpen.

Sinds een jaar of tien gaat de zoektocht naar de feiten vaak via het smalspoor van Google en Wikipedia. Dat hoeft natuurlijk niet. Langs een omweg, zoals databanken en gedigitaliseerde encyclopedieën waar Google niet of slechts in derde instantie naar verwijst, valt

zelfs meer te bereiken. En er is een nóg langere omweg, die van het oude, vertrouwde boek. Als dat een adequate inhoudsopgave en een gedetailleerd register van personen en zaken bezit, biedt het meestal meer dan Google en Wikipedia samen. 

lees verder

 

Nederlands Dagblad 18-07-14