WRR rapport Naar een lerende economie

Op 4 november jl. werd het WRR rapport Naar een lerende economie aangeboden aan Minister-President Mark Rutte. In het rapport constateert de WRR dat het Nederlandse verdienvermogen meer aandacht verdient. In de afgelopen jaren was het Nederlandse economische beleid vooral gericht op macro-economische kwesties zoals staatschuld en inflatie, maar nu begint het dringend te worden om aandacht te besteden aan de instituties en de sociale structuren die op langere termijn het verdienvermogen van Nederland bepalen. 
Bestel het rapport hier.