Recensie De zin van muziek op www.opusklassiek.nl 3 juni 2014

Dit boek moet men niet laten recenseren door discotabele zondagslezers. Wie na één fragment het gehele werk denkt te kennen, omdat een expert immers geacht wordt er daarna meteen fris van de lever en liefst grondig onderbouwd en uiteraard zeer welsprekend iets over te kunnen zeggen, mist zeer veel aspecten van het boek. Een voorbeeld: wie alleen de achterflap en de inleiding leest, is vermoedelijk teleurgesteld, omdat het boek een aaneenrijging lijkt van gemeenplaatsen die te vanzelfsprekend zijn om bij stil te staan, behalve wellicht voor die docenten die anderen willen uitleggen dat muziekbeleving beïnvloed wordt door factoren die we vaak niet eens in de gaten hebben. Die informatie raakt slechts gedeeltelijk de kern van dit boek. Lees verder...9789089645708_FRONT_HR