Hoe ongelijk is Nederland eigenlijk? - 05 juni '14

Hoe ongelijk is Nederland eigenlijk?
De ontwikkeling en de gevolgen van economische verschillen
 
Economische ongelijkheid staat hoog op de internationale agenda. Vaak wordt daarbij gewezen naar de VS, waar de afgelopen decennia de ongelijkheid drastisch is toegenomen. WRR-Verkenning Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid  brengt de verschillen in inkomen, loon én vermogen in ons land in kaart. Daarnaast worden de mogelijke gevolgen van economische ongelijkheid verkend. Wat betekent grote ongelijkheid voor de kans op sociale stijging, en voor het vertrouwen tussen mensen onderling en in de politiek? En kan toenemende inkomensongelijkheid leiden tot meer of juist minder economische groei?
 
Onder redactie van: Monique Kremer, Mark Bovens, Erik Schrijvers & Robert Went.
 
Met bijdragen van onder anderen: Wiemer Salverda, Paul de Beer, Bas van Bavel, Herman van de Werfhorst, Robert Went en een intevriew met Richard Wilkinson, auteur van The Spirit Level.
 
Download de inleiding
 
Presentatie in De Balie
Ter gelegenheid van het verschijnen van Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid  is er vanavond een debatavond in De Balie (Kleine Gartmanplantsoen 10, te Amsterdam) over economische ongelijkheid. Tijdens het debat zullen Mark Bovens en Monique Kremer namens de WRR kort de bevindingen uit de Verkenning toelichten. Ook wordt gesproken met andere auteurs van de Verkenning: Paul de Beer, Bas van Bavel, Wiemer Salverda, Herman van de Werfhorst en Robert Went. Vertegenwoordigers uit de politiek en van de sociale partners zullen reageren. Meer informatie...

9789089648204-cover-HR Naar AUP 2