Kabinetsreactie rapport "Naar een lerende economie"

Het kabinet heeft zijn reactie vastgesteld op het WRR-rapport Naar een lerende economie. Het rapport is 'een krachtig signaal om niet achterover te leunen' aldus de reactie. Het kabinet onderschrijft het pleidooi van de WRR om vernieuwingsvermogen en wendbaarheid te vergroten door te investeren in zowel kennisproductie als kenniscirculatie. Lees de Kamerbrief Kabinetsreactie WRR-rapport 'Naar een lerende economie hier.

Reacties op Kamerbrief:

De reactie van het kabinet op het WRR-rapport 'Naar een lerende economie' klinkt iets te zelfgenoegzaam, schrijft Sander van Walsum in het commentaar van de Volkskrant.

NRC kopt "Kabinet legt kritiek WRR op economisch beleid naast zich neer". "Behalve de kritiek van de WRR op het topsectorenbeleid weerspreken de ministers in het gesprek met deze krant ook andere conclusies. Zo zegt Bussemaker dat het niet nodig is dat alle leraren een universitair masterdiploma hebben, zoals de WRR wil. „We hebben ook heel goede leraren met een hbo-diploma.”

 9789089646316_web