Lezing: Naturalistisch onderzoek als publieke zaak? In samenwerking met Amsterdam University Press (AUP) en Spui25

9789089647658_web

Lezing 5 februari, 17:00 - 18:30

Kwalitatief onderzoek dreigt ten onder te gaan in de overvloed van surveys en 'big data’. Doing qualitative research bepleit een terugkeer naar het ambacht. Mondialisering, verstedelijking, migratie en segregatie roepen om duiding van binnenuit. Met Halleh Ghorashi, Fred Wester, Bart van Heerikhuizen en de auteurs.

Antropologen, etnografen, sociologen, historici, psychologen, organisatie-onderzoekers, psychiaters, medische antropologen, journalisten – ze gebruiken allemaal kwalitatieve methoden – soms minder, soms meer – om tot hun inzichten te komen. De ambachtelijke kern daarvan is naturalistisch onderzoek: het bestuderen van de sociale werkelijkheid zonder deze te verstoren. Dat betekent recht doen aan de belevingswereld van mensen; hun inzichten serieus nemen; kennis hierop baseren; begrijpelijk rapporteren. Het ideaal is om de samenleving transparant te maken voor de mensen die haar vormen. Of te wel: mensen in staat stellen hun eigen situatie te doorgronden. Kwalitatief-naturalistisch onderzoek is dus publieke sociale wetenschap.

Het ambacht van kwalitatief-naturalistisch onderzoek dreigt echter verloren te gaan door de oppervlakkigheid van digitale enquêtes, de anonimiteit van ‘big data’ en de overkill van statistische technieken. Kritiekloze omarming van het economistisch mensbeeld zet naturalistisch onderzoek verder onder druk. Doing qualitative research bepleit een terugkeer naar het ambacht. Ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen als mondialisering, verstedelijking, migratie en segregatie roepen om duiding van de samenleving van binnenuit.

Onder leiding van Bart van Heerikhuizen (Universiteit van Amsterdam) zullen Halleh Ghorashi (Vrije Universiteit), Fred Wester (Radboud Universiteit Nijmegen) en de auteurs van het boek Doing Naturalistic Research debatteren over het belang van kwalitatief onderzoek, over het eigene van de naturalistische benadering en over de stelling dat dit de koninklijke weg is naar maatschappelijk relevante en begrijpelijke sociale wetenschap.

Over de sprekers

Halleh Ghorashi kwam als politeke vluchtelinge uit Teheran naar Nederland. Ze studeerde en promoveerde in de antropologie en is sinds 2006 hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit. In haar werk –steunend op kwalitatieve methodologie– ijvert ze voor inclusief politiek denken en tegen populisme en islamofobie. In publieke disussies overtuigt ze door redelijkheid èn engagement.

Fred Wester is hoogleraar communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft een grote reputatie op het gebied van kwalitaief onderzoek. Samen met Vincent Peeters ontwikkelde hij een computerprogramma voor de analyse van kwalitatief materiaal. Kwalitan wordt door onderzoekers en studenten over de hele wereld gebruikt.

Bart van Heerikhuizen is emeritus hoofddocent sociologie aan de UvA. Weinig mensen in Nederland hebben zo'n breed overzicht over en zo'n diep inzicht in sociaal-wetenschappelijke theorievorming als hij. Generaties studenten liepen bij hem college. Hij is co-auteur van het klassieke leerboek Samenlevingen en veel gevraagd columnist.

Joost Beuving doceert antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij interesseert zich in het bijzonder voor het dagelijkse economische leven. Hij onderzocht autodealers in de tweedehands autohandel van Europa naar West Afrika, en de exportvisserij van Nijlbaars op het Victoriameer in Oost-Afrika.

Geert de Vries doceert sociologie aan de Vrije Universiteit en Amsterdam University College. Hij specialiseert zich in historische sociologie. Hij deed onderzoek naar onderwijsexpansie, scholen, de belevingswereld van jongeren en sociale problemen en sociale verandering in Nederland.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

5 februari 2015