Historisch Café 12 november 2014: in gesprek met Guy Geltner en Pieter Spierenburg

In gesprek met Pieter Spierenburg en Guy Geltner over de historische relatie tussen de thema’s lichaam, geweld en straf. Welke rol speelt het lichaam en het geweld waaraan het kan worden onderworpen in de strafpraktijk? Hoe vergelijkbaar zijn verschillende historische periodes in dit opzicht? Is er sprake van bepaalde grotere trends in de geschiedenis? En hoe heeft men in verschillende periodes aangekeken tegen deze praktijk?

21.00 uur – De lange geschiedenis van het gestrafte lichaam: discussie met Guy Geltner en Pieter Spierenburg

GELTNER_Flogging

In de oudste overgeleverde wettekst, die van de Soemerische heerser Ur-Nammu (2112-2095 v. Chr.), is geregeld sprake van de bestraffing van gewelddaden. Mocht iemand een ander in een handgemeen een schedelbreuk bezorgen, dan kon dat hem op 180 zweepslagen komen te staan. In 1996 werd in de Amerikaanse staat Californië een omstreden wetswijziging doorgevoerd. Zedendelinquenten konden vanaf dat moment gestraft worden door middel van chemische castratie. Hoewel deze twee strafpraktijken zo’n 4000 jaar en 12,000 kilometer van elkaar af staan, zijn in beide gevallen de aspecten lichaam, geweld en straf zeer nauw met elkaar verbonden. Niet alleen waren beide maatregelen gericht tegen de plegers van gewelddaden op het lichaam van een ander. Maar de straf die hier vervolgens tegenover stond nam eveneens het lichaam van de dader als uitgangspunt.

Pieter Spierenburg (1948) is emeritus hoogleraar historische criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft uitgebreid gepubliceerd over de geschiedenis van misdaad en straf en op het gebied van de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis. Het boek dat vanavond ter tafel zal liggen is zijn onlangs verschenenViolence and punishment. Civilizing the body through time (2013).

Guy Geltner is hoogleraar middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij richt zich in zijn onderzoek op een breed scala aan onderwerpen (gevangenissen, bedelorden, gezondheid en corruptie) in verschillende historische contexten. Zijn laatste boek, Flogging others. Corporal punishment and cultural identity from Antiquity to the present (2014), zal vanavond voorliggen.

Gespreksleider:Frans Camphuijsen