Taalwetenschap
The Influence of Dutch on the North American Languages
Van Santa Claus (Sinterklaas) en zijn slee (sleigh) tot aan de dollar (vernoemd naar de daalder) en Yankees (Jan Kees), de Nederlandse taal is van grote invloed geweest op het Amerikaans-Engels....
€ 34,99
Breinbrekers uit alle talen
Vijftig taalkundige problemen, van Nederland tot Australië, uit dode en levende talen, op het gebied van schrift, klanken, grammatica en woordenschat.
€ 9,99
Breinbrekers uit alle talen
Vijftig taalkundige problemen, van Nederland tot Australië, uit dode en levende talen, op het gebied van schrift, klanken, grammatica en woordenschat.
€ 19,95
11 hoofdstukken van de zin
Een helder geschreven inleiding in de syntactische kenmerken en eigenaardigheden van het Nederlands
€ 34,95
Het eerste deel van het nieuwe standaardwerk voor de Nederlandse etymologie
€ 69,95
gehele set
Hét nieuwe standaardwerk voor de Nederlandse etymologie compleet
€ 235,00
A comparative study of reading across languages and scripts
€ 29,95
Het vierde en laatstse deel van standaardwerk voor de Nederlandse etymologie
€ 69,95
voor de tweede fase van het vwo
Vernieuwende lesmethode waarin taalkunde als autonoom vak wordt beoefend
€ 34,95
De invloed van het Nederlands op de Noord-Amerikaanse talen
Van Santa Claus (Sinterklaas) en zijn sleigh (slee) tot aan de dollar (vernoemd naar de daalder) en Yankees (Jan Kees), de Nederlandse taal is van grote invloed geweest op het Amerikaans-Engels....
€ 34,50
Items 41 tot 50 van 6634567