Sociale Wetenschappen
Waarom burgers zich van hun leiders afkeren
Een oproep om nu te handelen en niet te blij ven voortmodderen tot de maatschappelij ke ontwrichting een feit is.
€ 9,99
Waarom burgers zich van hun leiders afkeren
Een oproep om nu te handelen en niet te blij ven voortmodderen tot de maatschappelij ke ontwrichting een feit is.
€ 19,95
An Essay in Historical Sociology
This book compares the British and French histories of the animal-protection movement to retrace its origins and impact up to the present day.
€ 78,99
Een Europees perspectief op wereldwijde kansen en bedreigingen
€ 19,95
A Sourcebook
This book offers detailed scholarly analysis, eyewitness testimonies and profiles of known victims, and a selection of fiction, memoirs, and poetry that testifies to the lasting impact of the massacre...
€ 34,99
A Sourcebook
This book offers detailed scholarly analysis, eyewitness testimonies and profiles of known victims, and a selection of fiction, memoirs, and poetry that testifies to the lasting impact of the massacre...
€ 34,95
Linkse en rechtse dogma's ontrafeld
Een pleidooi voor een multidisciplinaire aanpak van economische analyse. Helpt de lezer zijn eigen positie in het economische debat te bepalen.
€ 19,95
Histories of Antisemitism in Postwar Dutch Society
This collection brings together a group of historians to show how historical prejudice against Jews continued to resonate throughout the Netherlands in the post-World War II years.
€ 98,99
Histories of Antisemitism in Postwar Dutch Society
This collection brings together a group of historians to show how historical prejudice against Jews continued to resonate throughout the Netherlands in the post-World War II years.
€ 99,00
De haat verklaard
Vooraanstaand Nederlands terrorisme-expert legt uit waarom het Westen zo gehaat wordt. Nieuw antwoord op de vraag naar de oorsprong van het terrorisme. Geeft aan welke antwoorden effectief z?n.
€ 8,99
Items 41 tot 50 van 68734567