Sociale Wetenschappen
Sharia4Belgiums ideologie en humorgebruik
Veel mensen gaan er vanuit dat moslims, en met name jihadisten, humorloos zijn. In 'Als ik iemand beledigd heb, dan was dat mijn bedoeling' wordt deze stelling door Pim Aarns en Ineke Roex onderuit...
€ 24,95
Women's Freedom Practices in World Perspective
This book proposes a new way to look at the relationship between women's rights and multiculturalism.
€ 29,95
Waarom burgers zich van hun leiders afkeren
Een oproep om nu te handelen en niet te blij ven voortmodderen tot de maatschappelij ke ontwrichting een feit is.
€ 13,95
An Essay in Historical Sociology
This book compares the British and French histories of the animal-protection movement to retrace its origins and impact up to the present day.
€ 78,99
Een Europees perspectief op wereldwijde kansen en bedreigingen
€ 19,95
A Sourcebook
This book offers detailed scholarly analysis, eyewitness testimonies and profiles of known victims, and a selection of fiction, memoirs, and poetry that testifies to the lasting impact of the massacre...
€ 34,99
A Sourcebook
This book offers detailed scholarly analysis, eyewitness testimonies and profiles of known victims, and a selection of fiction, memoirs, and poetry that testifies to the lasting impact of the massacre...
€ 34,95
Linkse en rechtse dogma's ontrafeld
Een pleidooi voor een multidisciplinaire aanpak van economische analyse. Helpt de lezer zijn eigen positie in het economische debat te bepalen.
€ 19,95
Histories of Antisemitism in Postwar Dutch Society
This collection brings together a group of historians to show how historical prejudice against Jews continued to resonate throughout the Netherlands in the post-World War II years.
€ 98,99
Items 31 tot 40 van 68123456