Stedelijke culturen en hedendaagse kunst
Dutch Dealings with Urban Change
City in Sight presenteert de resultaten van het meest recente onderzoek naar stedelijke vraagstukken in Nederland en vergelijkt deze met andere landen.
€ 52,95
An Imperfect Archaeology
Wat bleef er over van het roemruchte Mickery Theater?
€ 43,95
Hoe Marokkaanse migranten in Nederland zich kleden sinds de jaren zestig
Marokkaanse jongeren kunnen zich verbazen over de vrije manier waarop hun ouders in de jaren zestig en zeventig gekleed gingen. Zelf houden zij zich zeer bewust met hun kleding bezig en hechten in...
€ 29,95
Almanak bij een actueel debat
Neerlands Vox Populi: volkscultuur van voorbijgaande aard of cultureel erfgoed?
€ 29,95
Burgerschap aan het begin van de 21e eeuw
Wat bindt burgers?
€ 29,95
Changes and Choices in the Ethno-Party Scene in Urban Nightlife
€ 39,95
Het hoogtepunt van de Nederlandse literatuur in speciale editie voor het voortgezet onderwijs.
€ 17,95
Docentenhandleiding
De docentenhandleiding behorende bij Max Havelaar - Multatuli
Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur
Over het ‘ludieke’ als wezenlijk kenmerk van de menselijke beschaving
€ 34,95
Theories on the Essence of Art and the Problem of Mannerism
Een belangrijke bijdrage aan de reflectie op wetenschappelijke uitgangspunten en waarden van de kunsthistorische vakbeoefening.
€ 59,95
Items 41 tot 50 van 8134567