Politicologie
Waarom burgers zich van hun leiders afkeren
Een oproep om nu te handelen en niet te blij ven voortmodderen tot de maatschappelij ke ontwrichting een feit is.
€ 3,99
Waarom burgers zich van hun leiders afkeren
Een oproep om nu te handelen en niet te blij ven voortmodderen tot de maatschappelij ke ontwrichting een feit is.
€ 9,99
René Grotenhuis analyses policies intended to bring stability to fragile states and shows how they ignore the question of what gives people a sense of belonging to a nation-state.
€ 85,00
René Grotenhuis analyses policies intended to bring stability to fragile states and shows how they ignore the question of what gives people a sense of belonging to a nation-state.
€ 84,99
Unemployment and Influences from Market, Family, and State on Economic Well-Being in the US and Germany
The Impact of Losing Your Job builds on findings from life course sociology to show clearly just what effects job loss has on income, family life, and future prospects.
€ 95,00
Unemployment and Influences from Market, Family, and State on Economic Well-Being in the US and Germany
The Impact of Losing Your Job builds on findings from life course sociology to show clearly just what effects job loss has on income, family life, and future prospects.
€ 94,99
Onthult de visieloze politiek en ondoordachte bezuinigingen bij Defensie waardoor de Nederlandse krijgsmacht amper nog inzetbaar is.
€ 17,95
Onthult de visieloze politiek en ondoordachte bezuinigingen bij Defensie waardoor de Nederlandse krijgsmacht amper nog inzetbaar is.
€ 8,99
Nederlandse kiezers en politiek 1998-2012
- Een onderzoek naar de politiek meest roerige tijd in de recente geschiedenis - Over Europa, immigratie en vertrouwen in de politiek Nederlandse politiek. Dit boek onderzoekt de periode na 1998...
€ 5,99
Nederlandse kiezers en politiek 1998-2012
- Een onderzoek naar de politiek meest roerige tijd in de recente geschiedenis - Over Europa, immigratie en vertrouwen in de politiek
€ 5,99
Items 31 tot 40 van 8723456