Woordenboeken en naslagwerken
Zesde herziene druk
Hoewel Latijn niet aan veranderingen onderhevig is — het is immers een dode taal — zijn de eisen die gebruikers aan een woordenboek stellen dat wél. Daarom is nu een volledig herziene druk...
€ 59,95
Zesde herziene druk
Hoewel Latijn niet aan veranderingen onderhevig is — het is immers een dode taal — zijn de eisen die gebruikers aan een woordenboek stellen dat wél. Daarom is nu een volledig herziene druk...
€ 79,95
Breinbrekers uit alle talen
Vijftig taalkundige problemen, van Nederland tot Australië, uit dode en levende talen, op het gebied van schrift, klanken, grammatica en woordenschat.
€ 19,95
Het eerste deel van het nieuwe standaardwerk voor de Nederlandse etymologie
€ 69,95
gehele set
Hét nieuwe standaardwerk voor de Nederlandse etymologie compleet
€ 235,00
Het vierde en laatstse deel van standaardwerk voor de Nederlandse etymologie
€ 69,95
Het nieuwe standaardwerk voor de Nederlandse etymologie
€ 69,95
Deel 2 van het nieuwe standaardwerk voor de Nederlandse etymologie
€ 69,95