Naar een voedselbeleid
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Naar een voedselbeleid
€ 19,95
ISBN:
9789089649461
Verschijningsdatum:
09-10-2014
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
174
Auteur:
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Serie:
Naar een voedselbeleid
Rond voedsel spelen vele maatschappelijke vragen. Zij zijn vaak aanleiding voor stevige debatten. De Nederlandse vraagstukken kunnen echter niet los worden gezien van mondiale ontwikkelingen. Op mondiaal niveau doen zich opgaven voor op het gebied van ecologische houdbaarheid, volksgezondheid en de robuustheid van de voedselvoorziening. In Naar een voedselbeleid onderzoekt de WRR de consequenties voor Nederland van deze opgaven. Zij brengen voor Nederland specifieke kwetsbaarheden, kansen en verantwoordelijkheden met zich mee. Het is tijd voor een expliciet voedselbeleid: beleid dat rekening houdt met de uiteenlopende waarden rond voedsel, met de samenhang tussen productie en consumptie en met de veranderde machtsverhoudingen in het voedselsysteem. De raad wijst hiernaast op de noodzaak te investeren in de veerkracht van het voedselsysteem.