Toezien op publieke belangen
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht
Toezien op publieke belangen
€ 34,95
ISBN:
9789089645951
Verschijningsdatum:
09-09-2013
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
250
Auteur:
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Serie:
Toezien op publieke belangen
Het advies van de WRR reikt inzichten aan die behulpzaam zijn bij de beleidsontwikkeling en het maken van keuzes rondom overheidstoezicht. De hooggespannen en uiteenlopende verwachtingen van verschillende partijen ten aanzien van toezicht sluiten niet altijd aan op de mogelijkheden van toezichthouders om aan deze wensen te (blijven) voldoen. Wat betekenen maatschappelijke ontwikkelingen zoals de veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving, mediatisering en internationalisering voor het rijkstoezicht op de naleving van wet- en regelgeving en de kwaliteit van publieke dienstverlening? Welke functies en rollen moet en kan het overheidstoezicht in de toekomst vervullen en aan welke randvoorwaarden moet dan worden voldaan? Daarbij spelen ook kwesties als effectiviteit, verantwoordelijkheidsverdeling en onafhankelijkheid een rol.