Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en marktwerking
Bart Stellinga
Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en marktwerking
€ 29,95
ISBN:
9789089645142
Verschijningsdatum:
15-10-2012
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
106
Auteur:
Bart Stellinga
Serie:
Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en marktwerking
Het Nederlandse overheidsbeleid op het gebied van privatisering, verzelfstandiging en marktwerking vormde in de jaren tachtig een antwoord op ingrijpende maatschappelijke veranderingen en werd gebaseerd op theorieën uit de economische en bestuurskundige wetenschappen. Deze theorieën draaiden om een herwaardering van de vrije markt en een afwaardering van de overheid. Het vertrouwen dat het beleid tot positieve resultaten zou leiden was groot, en er werd dan ook nooit sterk afgeweken van het ingeslagen pad.

Deze publicatie geeft een overzicht van het Nederlandse beleid en beleidsdenken op het gebied van privatisering, verzelfstandiging en marktwerking van de laatste dertig jaar. De studie is uitgevoerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), op verzoek van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/ Verzelfstandiging Overheidsdiensten van de Eerste Kamer.