David Gorlaeus (1591-1612)
Christoph Lüthy
An Enigmatic Figure in the History of Philosophy and Science
David Gorlaeus (1591-1612)
€ 95,00
ISBN:
9789089644381
Verschijningsdatum:
25-04-2012
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Hardback
Aantal paginas:
226
Auteur:
Christoph Lüthy
Serie:
David Gorlaeus (1591-1612)
Toen David Gorlaeus (1591-1612) op 21-jarige leeftijd overleed, liet hij twee baanbrekende manuscripten na. De postuum gepubliceerde werken hadden een grote invloed op het wetenschappelijk denken in de zeventiende eeuw. Doordat Gorlaeus’ identiteit onbekend was, ontstonden al snel zeer uiteenlopende interpretaties van de publicaties. Lezers uit de zeventiende eeuw dachten met een anti-aristotelische denker en een voorloper van Descartes van doen te hebben. Twintigste-eeuwse historici schilderden hem af als een atomist, natuurwetenschapper en zelfs als chemicus. Gorlaeus was echter 'slechts' beginnend theologiestudent en zijn werk bevindt zich op het kruispunt van filosofie, de ontluikende natuurwetenschappen en theologie.

Christoph Lüthy beoogt met dit boek inzicht te geven in de familieomstandigheden van Gorlaeus, zijn opleiding aan de universiteit van Franeker en Leiden en de historische context waarin hij zijn werk schreef. Ten slotte probeert Lüthy te bepalen welke plaats Gorlaeus’ werken innemen in de geschiedenis van de Nederlandse filosofie en wat hun invloed was op de ontwikkelingen in filosofie en wetenschap.